Anställningsformer

När du påbörjar ett nytt jobb är det viktigt att veta vilken anställningsform du blivit erbjuden. Det finns tre typer av anställningsformer: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning.

Senast en månad efter att du har påbörjat ett arbete ska du ha ett anställningsavtal. Anställningsavtalet är ett skriftligt bevis mellan dig och din arbetsgivare. Där ska det framgå vilken typ av anställning du har.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är huvudanställningsformen inom byggnadsindustrin. Tillsvidareanställning kallas även för fast anställning. Om du är fast anställd finns det inget bestämt datum när din anställning upphör, utan anställningen löper på tills den av någon anledning avslutas. Till exempel om du säger upp dig eller om arbetsgivaren har "saklig grund" för att säga upp dig. "Saklig grund" kan vara arbetsbrist eller att arbetsgivaren anser att du misskött dig. Om du blir uppsagd finns det lagar och regler vid uppsägning som din arbetsgivare måste hålla sig till. 

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning gäller under en begränsad period och har en bestämd början och ett bestämt slut. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillåtna tidsbegränsad anställningar allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren fyllt 67 år.

Om du haft en tidsbegränsad anställning i sammanlagt mer än två år hos samma arbetgivare under en femårsperiod, eller om du haft ett vikariat i sammanlagt mer än två år, ska din anställning övergå i en tillsvidareanställning. Reglerna för detta kan vara annorlunda om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. Då är det oftast det kollektivavtalets regler som gäller och inte Lagen om anställningsskydd.

Provanställning

En provanställning kan pågå i högst sex månader. Efter prövotiden ska den övergå till en tillsvidareanställning. Provanställning får inte ske om du är lärling eller har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste två åren. Du kan avbryta en provanställning när som helst under prövotiden utan att ange någon särskilda skäl till varför du vill avsluta din anställning. 

En arbetsgivare som planerar att avbryta en provanställning i förtid eller avsluta provanställningen utan att den över går i en tillsvidareanställning, måste lämna besked till arbetstagaren minst två veckor i förväg. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan andra regler gälla.

Har du frågor om din anställningsform?

Kontakta den fackligt förtroendevalda på din arbetsplats om du har frågor om din anställninsgform. Finns det ingen fackligt förtroendevald på din arbetsplats kan du kontakta Byggnads Nu!

Uppdaterad: