Graviditetspenning

Du som är gravid kan ha rätt till graviditetspenning om du har ett fysiskt påfrestande arbete och om din arbetsgivare inte kan omplacera dig. Du har också rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön som gör att du inte kan fortsätta ditt arbete under graviditeten. 

Graviditetspenning kan du få om du har:

  • ett fysiskt påfrestande arbete med tunga lyft eller påfrestande ensidiga rörelser
  • din arbetsförmåga är nedsatt med minst 25 %
  • om din arbetsgivare inte kan omplacera dig
  • om det finns risker i arbetsmiljön som gör att du inte kan fortsätta ditt arbete under graviditeten, till exempel i mijöer där du kommer i kontakt med skadliga ämnen som kan skada ditt barn.

Det är din arbetsgivare som har ansvaret för att bedöma om du kan fortsätt arbeta eller inte.

När får jag ta ut graviditetspenning?

Graviditetspenningen kan du ta ut från och med 60:e dagen före beräknad förlossning, men om du blivit förbjuden att fortsätta på grund av risker i arbetsmiljön får du graviditetespenning för varje dag som förbudet gäller, dock som längst till och med elfte dagen före beräknad förlossning. De sista 10 dagarna föreberäknad förlossning kan du istället ta ut föräldrapenning.

Ansök om graviditetspenning

Graviditetspenningen betalas ut av Försäkringskassan och det är du och din arbetsgivare som tillsammans gör anmälan till Försäkringskassan.

Ansök om graviditetspenning hos Försäkringskassan

Dina pensionspengar vid graviditet
Kom ihåg att även anmäla din graviditet till AFA Försäkring om du har kollektivavtal! När du arbetar sätter arbetsgivaren in pengar till din tjänstepension, vilket de inte gör när du får graviditetspenning. Den här försäkringen tar över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. 

Anmäl graviditet hos AFA Försäkring

Har du frågor om graviditetspenning eller vill veta mer?

Läs mer på Försäkringskassans webbplats om graviditetspenning.

Uppdaterad: