Unga Byggares organisation

Ungdomsverksamheten delas in i tre delar – lokal, regional och central.

  • Lokal ungdomsklubb – Ungdomsklubbar bildas lokalt på orten.
  • Regional ungdomskommitté – Ledamöter väljs på de lokala ungdomsklubbarnas årsmöten. Därutöver väljs en ordförande samt en sekreterare av regionfullmäktige.
  • Central ungdomskommitté – Ledamötern här utgörs av ordförandena i respektive regional ungdomskommitté, förutom ordföranden (som väljs av ungdomskonferensen) samt den centralt ungdomsansvarige (som är anställd på förbundskontoret).
Uppdaterad: