Lärlingssteg

Byggnadsarbetare och golvläggare

Gymnasieutbildning

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
1 - 2299 0,55  (55 %)
2300 - 2799 0,60  (60 %)
2800 - 4300 0,65  (65 %)
4301 - 5500 0,75  (75 %)
5501 - 6800 0,88  (88 %)

Ungdomslärlingar – Företagsutbildning

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
1 - 1700 0,43  (43 %)
1701 - 3400 0,53  (53 %)
3401 - 4600 0,63  (63 %)
4601 - 6000 0,75  (75 %)
6001 - 6800 0,88  (88 %)

Vuxenlärling – Företagsutbildning

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
1 - 1600 0,65  (65 %)
1601 - 3200 0,70  (70 %)
3201 - 4500 0,75  (75 %)
4501 - 5800 0,88  (88 %)

 

 

 

Specialarbetare (S-avtalet exklusive Golv)

Gymnasieutbildning

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
1 - 2299 0,55  (55 %)
2300 - 2799 0,60  (60 %)
2800 - 3400 0,75  (75 %)
3401 - 4100 0,80  (80 %)
4101 - 4800 0,88  (88%)

Vuxenutbildning

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
1 - 1100 0,65  (65 %)
1101 - 2200 0,75  (75 %)
2201 - 3300 0,88  (88 %)

 

 

 

Maskinförare

Gymnasieutbildning

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
2801 - 3500 0,75  (75 %)
3501 - 4100 0,80  (80 %)
4101 - 4800 0,88  (88 %)

Vuxenutbildning

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
1 - 1600 0,65  (65 %)
1601 - 2350 0,70  (70 %)
2351 - 3100 0,75  (75 %)
3101- 4200 0,88  (88 %)

 

 

 

Plåt- och ventilationsavtalet

Ackord – lärlingar

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
  Lägsta lön per timme
0 – 850 0,2  (20 %)   84,40 kr
851 – 1700 0,3  (30 %)   92,10 kr
1701 – 2550 0,4  (40 %)   99,80 kr
2551 – 3400 0,5  (50 %)   107,40 kr
3401 – 4250 0,6 (60 %)   115,10 kr
4251 – 5100 0,7 (70 %)   122,80 kr
5101 – 5950 0,8 (80 %)   130,50 kr
5951 – 6800 0,9 (90 %)   138,10 kr

Ackord – vuxenlärlingar

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Fördelningstal
Procent av lönen på företagets arbetsplats
Lägsta lön per timme
2551 – 3400 0,5  (50 %) 138,10 kr
3401 – 4250 0,6  (60 %) 141,20 kr
4251 – 5100 0,7  (70 %) 144,30 kr
5101 – 5950 0,8  (80 %) 147,40 kr
5951 – 6800 0,9 (90 %) 150,40 kr

Tidlön – lärlingar

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Lägsta timlön Lägsta månadslön
0 – 850 84,40 kr 14 686 kr
851 – 1700 92,10 kr 16 025 kr
1701 – 2550 99,80 kr 17 365 kr
2551 – 3400 107,40 kr 18 688 kr
3401 – 4250 115,10 kr 20 027 kr
4251 – 5100 122,80 kr 21 367 kr
5101 – 5950 130,50 kr 22 707 kr
5951 – 6800 138,10 kr 24 029 kr

Tidlön – vuxenlärlingar

Fullgjord utbildningstid
- timmar
Lägsta timlön Lägsta månadslön
2551 – 3400 138,10 kr 23 386 kr
3401 – 4250 141,20 kr 23 908 kr
4251 – 5100 144,30 kr 24 412 kr
5101 – 5950 147,40 kr 24 934 kr
5951 – 6800 150,40 kr 26 170 kr

 

 

 

Glasmästeriavtalet

Utb. steg Ung. utb

Vux. utb

Procent 2016 Ackord, fast del Fördelningstal
0–2000    64 %  97,60 kr 60 kr 0,15
2 2001–2700 0–2500 70 % 106,80 kr 70 kr 0,30
3 2701–3400 2501–3000 76 % 116,00 kr 75 kr 0,45
4 3401–4100 3001–3500 82 % 125,10 kr 80 kr 0,60
5 4101–4800 3501–4000 88 % 134:00 kr 85 kr 0,75
6 4801–5500 4001–4500 93 % 141,80 kr 90 kr 0,85
Uppdaterad: