Sjuklön

När du blir sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig under de första 14 dagarna. Fortsätter du att vara sjukskriven kan du få sjukpenning från Försäkringskassan, och om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan du få ytterligare ersättning.

Sjuk 1–14 dagar

Du ska sjukanmäla dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Den första tiden du är sjuk räknas av som ett karensavdrag. Karensavdraget är 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden (vilket blir åtta timmar om du arbetar heltid, och du är sjuk minst åtta timmar). Den tiden får du inte någon ersättning för. För kommande dagar, upp till dag 14, betalar din arbetsgivare en sjuklön som är 80 procent av lönen, oavsett vad du tjänar. Du måste styrka din sjukskrivning med läkarintyg från dag sju.

Sjuk mer än 14 dagar

Är du fortfarande sjuk efter 14 dagar sjukanmäler din arbetsgivare dig till Försäkringkassan. Försäkringskassan utreder om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av att du är sjuk och om du kan få sjukpenning. Sjukpenning på normalnivå är cirka 80 procent av din årsinkomst. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månadersperiod. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer om sjukpenning på Försäkringskassans webbplats

Extra ersättning för dig med kollektivavtal

Om din arbetsplats har kollektivavtal kan du genom sjukförsäkringen, AGS, ha rätt till mer sjukersättning. Ersättningen är cirka 10 procent mer i tillägg till den sjukpenning du får från Försäkringskassan. Ersättningen betalas från dag 15 längs till och med dag 360 i sjukperioden.

Läs mer om AGS under avtalsförsäkringar

Frågor om sjuklön, sjukpenning eller sjukförsäkringen?

Kontakta din fackliga ombudsman på din arbetsplats om du har frågor om sjukersättning. Du kan även kontakta Byggnads Nu! om du har allmänna frågor om hur det fungerar med ersättning under sjukdom. 

Problem med sjuklön eller sjukpenning?

Om du har problem med att din arbetsgivare vägrar betala ut sjuklön eller om du har problem med sjukpenningen ska du direkt kontakta din region.

Uppdaterad: