Byggnads investerar ansvarsfullt

Byggnads gör ansvarsfulla investeringar och ser regelbundet över sina investeringar utifrån sina etiska riktlinjerna, så kallad screening.

En utgångspunkt för Byggnads placeringar är de internationella regelverken i ILO:s kärnkonventioner, FN:s Global Compact, FN:s riktlinjer för företagande och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Byggnads vill även att företag aktivt ska bidra till hållbar utveckling genom att följa FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Byggnads är dessutom anslutna av ESG4Real. Det är ett icke-kommersiellt projekt som hjälper kapitalägare att säkerställa att deras kapital investeras enligt en minimistandard för ansvarsfulla investeringar. Byggnads anlitar i möjligaste mån ESG4Real-certifierade kapitalförvaltare.

Andelen av vårt relevanta kapital som är placerat enligt ESG4Real uppgår till cirka 32%.

Läs mer om ESG4Real och ansvarsfulla investeringar.

Uppdaterad: