Byggnads förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och leder förbundets verksamhet. Verksamheten drivs i överensstämmelse med våra stadgar och med de beslut som fattats av förbundsfullmäktige och kongressen.

Styrelsens sammansättning

  • Förbundsordföranden
  • andre förbundsordföranden
  • förbundssekreteraren
  • avtalssekreteraren
  • en ledamot från varje region.

Aktivitet och ansvar

Förbundsstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad och beslutar om den löpande verksamheten.

Under kongressperioderna är styrelsen Byggnads högsta beslutande instans (förutom i frågor som ska beslutas av förbundsfullmäktige).

Arbetsutskott

På förbundskontoret finns förbundsstyrelsens arbetsutskott. Utskottet består av förbundsordföranden, andre förbundsordföranden, förbundssekreteraren och avtalssekreteraren.

Arbetsutskottet träffas varje vecka och bereder bland annat ärenden till styrelsen.

Kontakta förbundsstyrelsen

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen.

Uppdaterad: