2014 års kulturstipendiater

Byggnads stipendienämnd beslutade vid sitt möte den 23 april att utse nedanstående personer till kulturstipendiater 2014. Drygt 450 ansökningar hade inkommit till nämnden, som har haft 235 000 kronor att fördela.

Den 13 juni mottog 2014 års kulturstipendiater sina stipendier under Byggnads kongress. Prisutdelare var Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven, musikern Robert Wells och Byggnads controller Leif Hjelm.

Bildkonst

Sebastian Mügge, Umeå, 10 000 kr

Sebastian Mügges konst söker sig mot det gränslösa där både kaos och ordning gifter ihop sig till en mycket spännande och dynamisk bildvärld. Roa och oroa är två viktiga ingredienser i hans konstnärskap.Sebastian får Byggnads kulturstipendium till stöd för en arbetsvistelse vid konstnärsresidenset GeoAIR i Tbilisi.

Erik Westman, Malmö, 10 000 kr

Erik Vestman arbetar förtjänstfullt och originellt med s.k. ”Street Art” - Gatukonst där det offentliga rummet möter nya utmaningar och där stadsrummet blir en plats för konst och påverkan. Projektet ”Piren”- är en epokgörande gestaltning och film, där konstnären omvandlar ett kryputrymme under en pir till ett hemligt vardagsrum.Erik får Byggnads kulturstipendium som stöd och uppmuntran till fortsatta poetiska och konstnärliga projekt.

Ann Marie Stolpe, Äppelbo, 10 000 kr

Ann Marie Stolpe har tillsammans med en musikpedagog skapat en ”sångsagobok” där hon kombinerat bild, ord och musik så att barn oberoende av talat språk kan förstå berättelsen i sången, lättare memorera texten och utveckla sin vokabulär. Ann Marie får Byggnads kulturstipendium till stöd för att marknadsföra sin nytryckta bok i Sverige.

Peter Johansson, Malmö, 10 000 kr

Peter Johansson har med humor och genialitet undersökt och gisslat vårt svenska kulturarv. Med sin konst har han ställt viktiga frågor utifrån den självbild som vi skapat kring oss själva i relation till ”de andra”. Peter Johansson gör viktig konst och ställer de viktiga frågorna i en värld där åsikter ibland går före kunskap och det yttre hos en människa blir viktigare än det inre.Peter får Byggnads kulturstipendium till stöd för sitt nästa projekt och utställning ”Because we believe”.

Kerstin Hedström, Luleå, 10 000 kr

Kerstin Hedström har i sin konst visat på mycket spännande och kreativa lösningar för det offentliga rummets gestaltande. Hon är en inspirerande förebild för s.k. ”slow art” med ledorden långsamhet, ljus och återbruk som fundament för sitt konstnärliga skapande. Kerstin får Byggnads kulturstipendium som en sporre för ett fortsatt utforskande av de förbrukade tingens oförbrukbarhet och experimenterande med ljus.

Tanaka Maiko, Hisings Backa, 10 000 kr

Maiko Tanaka visar i sin textilkonst spännande och taktila möten där tradition och förnyelse förenas till en dynamisk smältdegel på väg mot det oväntade. Maiko Tanaka får Byggnads kulturstipendium till stöd för att etablera sin verksamhet inom textilkonst med nya kreationer och framtida utställningar.

Litteratur

Viktor Estby, Årsta, 10 000 kr

På landets ungkarlshotell och härbärgen utspelar sig en del av svensk arbetarhistoria. Victor Estby är på väg att leta fram en viktig pusselbit av en gömd, nästan glömd och ofta sårig vardagshistoria, därför får Viktor Byggnads kulturstipendium.

Per Enerud, Norrtälje, 10 000 kr

Per Enerud går i spåren efter Paul Olberg, rysk-judisk socialdemokrat som kom till Sverige, från Tyskland 1933. Olberg var då en veteran inom europeisk socialdemokrati. Redan 1917 skrev han om den ryska revolutionen för Tiden. Han arbetade med flyktingfrågor under andra världskriget och skrev en rad böcker från Sverige. Olberg dog 1960 och är i dag nästan helt bortglömd. En del av hans många brev finns på Stanford University som Per vill besöka med hjälp av Byggnads kulturstipendium.

Maud Forsberg, Klässbol, 10 000 kr

Maud Forsberg har mött och drabbats av lejonen i Värmlands kyrkor. Med hjälp av sitt stipendium ska hon skriva en bok om forna tiders bildhuggare, yrkesmän som ofta fick fantisera fram dragen hos de vilda djur de inte skådat ens på bild. Byggnads kulturstipendium kommer att bidra till en bok som lyfter fram spåren av ett imponerande yrkeskunnande.

Helle Lyrstrand Larsson, Göteborg, 10 000 kr

Vem lyssnar när någon visslar? Helle Lyrstrand Larssen ska undersöka villkoren för s.k. ”whistleblowing” i Sverige. I fokus ligger de svårigheter som tjänstemän möter när de vill påkalla uppmärksamhet till felaktigheter och missförhållanden. En forskning som kan bli mycket viktig för oss alla och väl värd att ge Byggnads kulturstipendium för.

Musik

Mårten Falk, Sparreholm, 20 000 kr

Mårten Falk håller på med ett mycket intressant projekt om musik från 1500-2000 talet. Ännu mer intressant är det då Mårten kommer att göra detta på ett flertal instrument från olika sekel. Projektet kommer att dokumenteras genom att 10 filmer spelas in. För att kunna genomföra projekt och väcka allmänhetens intresse för, och kunskap om, konstmusiken får Mårten Byggnads kulturstipendium.

Ing-Marie Nilsson, Örnsköldsvik, 10 000 kr

Ing-Marie startade för två år sedan ett projekt ”Stråkorkester för alla”. För att fler ska få möjlighet att, utan förkunskaper, delta i denna öppna orkester, så vill Ing-Marie tillsammans med en fiolpedagog och en cellosolist göra en turné runt landet och göra konserter på olika orter och i olika lokaler. Vi hoppas att Byggnads kulturstipendium får fler att våga spela.

Charlotta Andersson, Bodafors, 15 000 kr

Charlotta är jazzmusiker med elgitarr som instrument. Charlottas Burnin’ Trio har just spelat in sin debutskiva och får Byggnads kulturstipendium som stöd för att kunna producera och distribuera skivan och därigenom kunna nå en större publik.

Sanna Andersson, Vänersborg, 20 000 kr

I juli 2014 förenas En Vokalist & En Cellist (Anna K. Larson vokalist och Sanna Andersson cello) med Clone Duo (Maria Finkelmeier slagverk och Angela Shankar klarinett-USA) för att genom en undervisnings och konsertturné inspirera ungdomar till musikaliskt entreprenörskap samt framföra, komponera och utveckla repertoaren. Ett samarbete mellan kvinnor från två skilda kontinenter - två duos som dubblerar sitt kunnande och engagemang - Double it! Detta vill vi stödja med Byggnads kulturstipendium

Scenkonst

Jaakko Kulmala, Stockholm, 10 000 kr

Jaakko Kulmala är en uttrycksfull dansare med jazzdans som uttrycksmedel. 71-åriga Lynn Simonson från USA har utvecklat sin egen dansmetod och teknik. Lynn kommer till Stockholm i år för att hålla en utbildning i sin unika dansmetod. Jaakko får Byggnads kulturstipenium för att få möjlighet att delta.

Sara Andrén, Stockholm, 10 000 kr

Sara Andrén är dansare utbildad i Sverige och Frankrike. Springboard Danse Montréal är ett årligt återkommande projekt för unga dansare där många välkända danskompanier från hela världen är representerade. Vid Springboard Danse Montréal får unga dansare en unik möjlighet att skapa kontakter för framtida engagemang. Sara får Byggnads kulturstipendium för att kunna åka till Montréal.

Marie Vårell Öhman, Luleå, 10 000 kr

Marie Vårell Öhman är dansare som under sommaren vill förvandla de historiska ”Tyskmagasinen” i Karlsvik/Luleå till Mångfaldens Magasin. Ett pilotprojekt som riktar sig till barn och ungdomar med bred kulturell inriktning. Till byggmaterial och annat som behövs får Marie Byggnads kulturstipendium.

Emil Dahl, Stockholm, 10 000 kr

Emil Dahl är utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm där han har en kandidatexamen med cirkus (jonglering) som inriktning. Emil har världsrekord i flest antal jonglerade käglor någonsin, nio käglor.
För att utveckla ett nytt nummer med magnetiska käglor får Emil Byggnads kulturstipendium.

Övriga områden

Sofia Breimo, Kode, 10 000 kr

Sofia Breimo atbetar med platsspecifika och interaktiva konstverk i form av t ex morgonritualer (Wishing Well), alternativa stadsvandringar (Se Stan) och ljudguidningar. Sofia får Byggnads kulturstipendium för att kunna utveckla dessa platsspecifika konstverk.

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, 10 000 kr

Vill uppmärksamma att det i år är 125 år sedan Socialdemokraterna bildades. För att uppmärksamma detta vill man sätta upp ett minnesmärke på fastigheten Olof Palmes Gata 12 (tidigare Tunnelgatan) i Stockholm, där den konstituerande kongressen hölls i Stockholms Murarfackförenings lokal den 23 april 1889. Att uppmärksamma denna historiska händelse motiverar väl Byggnads kulturstipendium.

Christian Strömkvist (Lekare Utan Gränser), Göteborg, 10 000 kr

Den nybildade idéella föreningen Lekare Utan Gränser söker stöd för att bygga lekplatser i samarbete med den lokala befolkningen i Nicaragua och Zanzibar. Byggnads stipendinämnd tycker att barns lek ska tas på allvar och ger därför Byggnads kulturstipendium till Lekare Utan Gränser.

Uppdaterad: