2012 års kulturstipendiater

Antal sökande uppgick 2012 till 557 stycken. Årets stipendiater fick sitt pris utdelat den 12 juni på Byggnads kongress av ordföranden i Byggnads Stipendienämnd Stefan Löfven. Totalt delades det ut 21 kulturstipendier varav ett hedersstipendium till ett sammanlagt värde av 220 000 kronor.

Musik

Sebastian Örnemark, Stockholm, 10 000 kronor

Sebastian är pianist och tonsättare och har en gedigen utbildning på Kungliga Musikhögskolan m.m. bland annat inom filmmusik. Han vill nu ytterligare förkovra sig bland annat genom filmmusikmasterclass i Piteå i sommar samt studieresa till diverse utbildningar i Los Angeles. Sebastian tilldelas därför Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor för dessa ändamål.

Tomas Lundström, Uppsala, 10 000 kronor

Violoncell är Tomas Lundströms instrument. Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, har vunnit ett antal priser samt har fått utmärkta referenser av Ola Karlsson, professor på Kungliga Musikhögskolan och solocellist i Sveriges Radios Symfoniorkester.

Tomas söker nu stipendium för att studera för prof. Sergei Roldugin vid Rimsky-Korsakov Konservatoriet i S:t Petersburg och tilldelas därför Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor.

Natalie Migdal, Hägersten, 10 000 kronor

Natalie är en begåvad violinist och jazzsångerska med utbildning från Kungliga Musikhögskolan, Edsbergs Musikinstitut samt Skurups jazzlinje. I sin ambition att förkovra sig vill Natalie deltaga i en speciell kammarmusikkurs i Frankrike i sommar – Pro Quartet - och tilldelas därför Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor för detta ändamål.

Johanna Östling, Göteborg, 10 000 kronor

Johanna har höga ambitioner inför sin framtid som violast, hon har en fot både i den klassiska musikvärlden såväl som i folkmusiken. För att nå sina mål krävs kompetenta lärare, professor Björn Sjögren i Trondheim är en sådan och med goda vitsord från honom tilldelas därför Johanna Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor för att finansiera resor m.m.

Johannes Geworkian Hellman, Bandhagen, 10 000 kronor

Johannes spelar det ovanliga medeltida instrumentet vevlira. Han studerar vid folkmusiklinjen vid Kungliga Musikhögskolan, är medlem av den utmärkta gruppen Garizim samt har vunnit flera priser både med sin grupp såväl som solist. En av de världsledande vevlirespelarna finns i Frankrike, Valentin Clastrier och Byggnads tilldelar nu Johannes 10 000 kronor för att han ska ha möjlighet att studera tillsammans med honom i sommar.

Hanna Stenson, Stockholm, 10 000 kronor

Hanna är en begåvad singer/songwriter som för tillfället studerar vid Clive Davis Institute of Recorded Music vid New York University. Med utmärkta vitsord från hennes lärare samt framgångar med sina produktioner vid skolan vill nu Hanna deltaga i bland annat masterclasses under sommaren vid skolan. Hanna tilldelas därför Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor.

RockU / Mirjana Petrova, Framnäs, 10 000 kronor

ROCK U är en nystartad förening med syftet att erbjuda körsång inom pop/rock för vuxna och ungdomar genom att bedriva kursverksamhet, lägerverksamhet och workshops i och utanför Norrbotten. För att kunna erbjuda detta och ge ungdomar sysselsättning under sina lov och helger behövs medel till marknadsföring, lön, mat och resor. För detta ändamål tilldelas ROCK U Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor.

Bildkonst

Jenny Carlsson, Stockholm, 15 000 kronor

Jenny Carlsson studerar på Umeå Konsthögskola i Fri Konst och söker stipendiet för att kunna köpa material till ramar, duk och färg. Jenny arbetar säkert och kraftfullt i sitt måleri. Jenny Carlsson får Byggnads kulturstipendium på 15 000 kronor för sina levande och uttrycksfulla landskapsmålningar. Jennys målningar bjuder på ett starkt personligt uttryck med ett moget formspråk och en rik inlevelseförmåga.

Kristina Bength, Hägersten, 10 000 kronor

Kristina Bength söker stipendiet för en ateljévistelse på Cité Internationale des Arts i Frankrike för studier i medicinhistoriska arkiv. Kristina har öppnat en ny dialog för teckningen i jätteformat som hon sammanställer till rumsliga installationer. Kristina Bength får Byggnads kulturstipendier på 10 000 kronor för sitt engagerande och mycket personliga och rika konstnärskap.

Magnus Carlsson, Skellefteå, 10 000 kronor

Magnus Carlsson är naturfotograf och söker stipendiet för att realisera bokprojektet Vårt svenska Lappland. Magnus naturfotografi har utöver det rent dokumentära också en air av värme sett från ett konstnärsöga. Magnus Carlsson får Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor för sina lysande natur- och djurskildringar i Sverige och utomlands.

May Lindholm, Siljansnäs, 10 000 kronor

May Lindholm är skulptör och söker stipendiet för en studieresa till människans vagga i Tanzania. May arbetar mycket med offentlig konst och har bl.a varit aktiv och delaktig i omformandet av bostadsområdet Bullermyren i Borlänge där konst ingått som ett viktigt element för områdets positiva upprustning. May Lindholm får Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor för sin starka formkänskla som hon kombinerar med både humor och engagemang.

Lise Romare, Stockholm, 10 000 kronor

Lise Romare arbetar med glas och har sökt stipendiet för projektstudier på Kungliga Konsthögskolans Monumentalavdelning för Glas. Lise arbetar lekande och fantasirikt med glasbilder. Lise Romare får därför Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor för sina spännande figurer och gestaltningar där glasets färger och strukturer möter en rik berättarvärld.

Malin Holmberg, Bagarmossen, 10 000 kronor

Malin Holmberg arbetar med måleriinstallationer. Malin har sökt stipendiet för en studieresa till Claude Monets trädgård i Giverny. Malin Holmberg arbetar ofta i samklang med rummet och naturen och hon får Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor för sina rumsliga tolkningar och installationer där färg och måleriet är en betydande del av gestaltningen.

Litteratur

Thomas Gustafsson, Stockholm, 10 000 kronor

Thomas Gustafsson är journalist och författare med Spanien som specialområde. Han får Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor för att i en ny bok berätta om spanska byggbranschens snabba uppgång och fall. Finns det lärdomar för oss att dra av den spansska byggkraschen? Thomas Gustafsson har en djup kunskap om det spanska samhället. Han, om någon, kan leta svaret.

Mikael Öberg, Åkersberga, 10 000 kronor

Mikael Öberg är historieberättare och en av de drivande i den breda berättarrörelse som finns i Sverige. Med hjälp av ett stipendium på 10 000 kronor från Byggnads Stipendienämnd, ska han åka till Island för att studera Eddans urkunder, bakom det filter av nationalism och vikingaromantik som uttolkarna ofta försett sagorna med.

Christina Gaki Lindestrand, Malmö, 10 000 kronor

Christina Gaki Lindestrands far är ett av de barn som föddes i grekiska "vänsterfamiljer" på 1940-talet och sedan separerades från sina familjer för att fostras till "goda kommunister" på barnhem i öststaterna. Flera av barnhemsbarnen är i dag bosatta i Sverige. Christina Gaki Lindestrand får Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor för att skriva en bok om den här förträngda delen av historien.

Linda Spåman, Göteborg, 10 000 kronor

Linda Spåman har en stark profil i en stor generation av bildberättare. Hon får Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor för att utveckla det traditionella grafiska berättandet i en bok med tre dimensioner.

Scenkonst

Marie Öhman, Stockholm, 10 000 kronor

Maria utvecklade under 2011 soloföreställningen Paperwork som sattes upp på Moderna Dansteatern i Stockholm. Föreställningen syftade till att spegla och dokumentera den svenska pappersindustrin och ge pappret en ny funktion som återvinningsmaterial.

Maria vill nu skapa en film av sitt scenkonstverk och ge den ett nytt konstnärligt uttryck för att på det viset hitta och beröra nya betraktare. Vi hoppas att Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor är en bit på vägen för att möjliggöra detta.

Cirkus Normal/Jan Norrman och Stefan Westerlund, Stockholm, 15 000 kronor

Cirkus Normal vill vara med och skapa en stad som sjuder av ett kvalificerat och varierat kulturutbud, tillgängligt för alla barn och ungdomar.

Cirkus Normal är inbjudna till att delta i Stockholms kulturfestival 14-19 aug 2012 och får Byggnads kulturstipendium på 15 000 kronor till hjälp med finansieringen av sin föreställning.

Övrigt

Martin Haage, Hägersten, 10 000 kronor

Martin arbetar med ställningsmaterial i sitt konstnärliga uttryck. Den planerade tredje installationen i en pågående svit är inspirerad av en DNA-spiral. 10 meter hög ska den visa sammanhanget mellan allt levande och det kosmos vi alla befinner oss i.

Byggnads medlemmar använder ställningar varje dag i sitt arbete. Vi vill dörför ge Martin Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor för att visa att ställningsmaterial kan användas till annat än att klättra i och gå på.

Kata Förlag / Daniel Suhonen, Spånga, 10 000 kronor

"Anleggsprosa" av den norska författaren och byggnadsarbetaren Tina Åmodt, skildrar livet på en norsk byggarbetsplats ur en ung tjejs perspektiv.

För att kunna ge ut och sprida detta viktiga tidsdokument i Sverige får Kata förlag Byggnads kulturstipendium på 10 000 kronor.

Uppdaterad: