Byggnads kulturstipendiater 2018

2018 års kulturstipendiater

Byggnads stipendienämnd beslutade vid sitt möte den 17 april att utse 18 stipendiater. 625 ansökningar hade kommit in under ansökningsperioden 1 december 2017 till 1 mars 2018. Stipendiesumman är 15 000 kr per stipendiat. Utdelning ägde rum den 1 juni på Clarion Hotel Post i Göteborg.

Litteratur

Emil Boss från Stockholm

Emil Boss ska genomföra en intervjuresa till Sydafrika, som kommer att utgöra underlag till en bok om villkoren bakom den svenska vinimporten. Emil vill ge röst åt arbetare på vingårdar som exporterar till Sverige och belysa problem med arbetsvillkor och arbetsmiljö. Hans bok ska användas i fackligt arbete på klubbar som berörs av detta.

Det här är ett viktigt projekt som skär genom välfärden och som på ett uppfordrande vis påminner om hur världsekonomin förbinder oss. All konsumtion är länkad till en reell arbetssituation och absoluta livsbetingelser för någon annan - ett perspektiv som är viktigt att ha med sig som konsument i Sverige.

Emil får Byggnads kulturstipendium för att kunna genomföra denna intervjuresa.

Nino Mick från Göteborg

Nino Mick kommer ursprungligen från Tidaholm, ett samhälle som växte fram runt järnbruket. Friherren som ägde bruket lät anlägga en tändsticksfabrik trots dåliga naturliga förutsättningar. 1875 brann fabriken och nära 50 flickor omkom, några var inte ens 10 år. Händelsen ligger till grund för romanen som Nino ska skriva. Berättaren i romanen är en kvinna som arbetar på fabriken, hon överlever branden men förlorar sin syster i den. Det är en kärlekshistoria ur flera perspektiv – lesbisk kärlek och stark kamratskap på jobbet med fackligt engagemang.

Det här är ett intressant exempel på hur en lokal historia avtäcker en hel struktur, något vi upplever gång på gång fortfarande idag. Byggnads stödjer Nino i arbetet med intervjuer med Tidaholms lokalhistoriker och besök i landsarkiv.

Journalistik

Hiram Li från Malmö

Hiram Li ska skriva en reportagebok om de människor som lever bortom medias strålkastarljus i Malmö i extrem fattigdom. De jobbar för tio kronor i timmen, bor i trånga och undermåliga lägenheter. De tigger på våra gator.

Deras liv och deras historier behöver få större utrymme i media och deras fattigdom behöver sättas in i en kontext. Hiram vill synliggöra klyftorna i Malmö och syna de strukturer som gör fattigdomen möjlig. Han vill ge de fattiga en röst och en möjlighet att berätta sin berättelse.

Med Byggnads kulturstipendium får Hiram tid att fördjupa sitt journalistiska engagemang för det fattiga Malmö och rikta fokus mot strukturerna bakom.

Andrea Brask från Sundsvall

Andrea Brask är fotojournalist och arbetar med ett projekt och en bildreportagebok som heter Once a Home. Det handlar om en grekisk minoritetsgrupp i södra Albanien, som påverkas av landets snabba utveckling från diktatur till turistresemål. Gruppen lever under regimens förtryck och tvingas bort från sina hem. De har inga rättigheter och deras område exploateras för att ge plats åt turism och utländska investerare som köper upp mark. Andrea undersöker hur mänskliga rättigheter åsidosätts i de urbana utvecklingsplaner som är viktiga för både turism och EU-medlemskap.

Andrea får Byggnads kulturstipendium för att kunna färdigställa sitt projekt och sin bok så att även vi utanför Balkan får upp ögonen för vad som pågår.

Musik

Maia Hirasawa från Stockholm

Maia Hirasawa har arbetat som artist, låtskrivare och producent i 11 år och har haft en framgångsrik karriär i både Sverige och Japan. Hon har upplevt den mansdominerande musikbranschen på nära håll och känt att hon måste bevisa extra mycket för att hon är kvinna.

Vid sidan av musikkarriären har Maia workshops för ungdomar på temat Skriva låtar, min väg som musiker och att våga tro på sig själv.

Maia inspirerar och peppar nästa generations musiker för ett mer jämställt och hälsosamt musikklimat i framtiden. Att vara den kvinnliga förebild som hon själv saknade när hon var yngre är en drivkraft och en viktig sak.

Byggnads stödjer Maia i det helt ideella arbetet med workshops så att hon kan fortsätta att vara förebild och engagera unga människor.

Carl Vallin från Stockholm

Carl Vallin arbetar som grundare och konstnärlig ledare för den progressiva stråkorkestern Skallsjö Sommarorkester. Orkestern arbetar ideellt och har som långsiktigt mål att nå ut med sin musik till alla grupper i samhället.

Skallsjö Sommarorkester vill ta konsertupplevelsen till förorter och skolor runtom i Sverige för att bjuda in de mera ovana konsertbesökarna.

Carl Vallin och Skallsjö Sommarorkester får Byggnads kulturstipendium för att möjliggöra landsturnén så att en bredare publik får ta del av musiken.

Rebecca Meiselbach från Stockholm

Rebecca Meiselbach är en mycket rutinerad musiker som spelar trummor och percussion (uttalas på engelska) på hög nivå. Hon har spelat med många av de mest kända svenska artisterna och syns kontinuerligt i TV och i andra publika sammanhang. Rebecca brinner för normaliseringen av kvinnor inom musiken och vill fortsätta att bryta mark som kvinnlig förebild.

Byggnads stödjer hennes ambitioner att utveckla föreläsningar för skolor och för att fortsätta vara förebild för en mer jämställd musikbransch.

Bildkonst

Joakim Heidvall från Stockholm

Joakim Heidvall låter sina dagliga intryck kanaliseras genom ett starkt intresse för måleriets historia. De senaste åren har han målat med staffli i naturen. Här tillåts han arbeta intuitivt och de flesta beslut sker undermedvetet. Han strävar efter att fånga ljuset och djupet, samtidigt som färgen appliceras okritiskt på duken.

Byggnads ser värdet med flödet i konsten och vill stödja Joakim så att inte avsaknad av material hindrar hans utveckling.

Anton Wiraeus från Stockholm

Anton Wiraeus är en svenskfinsk konstnär som intresserar sig för bastu och det offentliga rummet. Hans rullande konstbastu – Art Sauna – är ett social projekt där människor bjuds in för att basta och mötas. Det är en "allt i ett" – bastu: ett konstgalleri, en sammanträdeslokal eller bara en avslappnande plats för att komma bort ifrån vardagen.

Antons bilder är lekfulla i täta färger med ett enkelt formspråk. Han jobbar med reflexskyltsfärg och skildrar allt från bastuandar till natur och skruvar. Han arbetar i alla konstnärliga genrer – skulptur, teckning, graffitti. I Art Sauna får han i hop alla delar till en helhet.

Byggnads stödjer Antons bastuprojekt i inköp av material för en ny vår för bastun.

Jacob Holmberg från Tallåsen

Jacob Holmberg har gått från rum till rum. Hans måleri är på ett vis klassiskt abstrakt, bestående av rektanglar och färgbehandling. Vid ett tillfälle upptäckte han rummets verkan på konsten och måleriet övergick till att bli de rum han tidigare hade avbildat.

Måleriet har transformerats till skulpturer som kommit ut i rummet i form av mdf-skivor och korrigerad plåt. Färgsättningen är densamma som i måleriet men upplevelsen blir en annan då vi kan gå runt skulpturerna och måleriet, och se det från olika vinklar.

Jacob får Byggnads kulturstipendium för fortsatt koncentrerat arbete i ateljén för framtida utställningar.

Marcus Jonsson från Göteborg

Marcus Jonsson lever ett konstnärsliv typiskt för idag, där konstnärer ofta pendlar mellan ett antal olika lönejobb för att kunna finansiera sitt egentliga jobb – ateljéarbetet.

Marcus måleri skildrar händelser och föremål han själv kan relatera till – en traktor, stadsbilden, människor. Han utgår från de material som krävs för att bära idéerna och använder måleri som uttryck, men även grafik och funna objekt. Innehållets kärna i verken berör arbete och fritid och tankar om belöningar i livet.

Byggnads stödjer Marcus till mer tid för hans arbete med konsten och för att han ska kunna utveckla den med olika material.

Olof Marsja från Västra Frölunda

Olof Marsja arbetar med skulpturala uttryck som rör sig mellan det figurativa och det abstrakta i en materialdriven praktik. Hans konstnärsblick sätter materialets form i ett konstnärligt sammanhang – ett renhorn blir en del av ett ben till en strumpa som ger ett protesliknande uttryck, ett skåp eller en mikrovågsugn ställd på sidan används som podium för skulpturer han både snidat, gjutit eller limmat ihop. Materialet knyter an till miljön och vår position i världen tillsammans med andra varelser. Det väcker frågor om tillhörighet och utanförskapets våndor.

Olofs konst rymmer ett gediget hantverk där det handsnidade står i kontrast till de välproducerade produkter han tar in i skulpturen. Det raka ställs mot det skeva vilket ger skulpturernas personlighet.

Olof Marsja får Byggnads kulturstipendium för nya verktyg i ateljén och fortsatt arbete med skulpturerna och konsten.

Amanda Karlsson från Göteborg

Amanda Karlsson arbetar för tillfället med en installation som heter Vad Letar Du Efter. Den utgår från att se sökandet som en drift, som en hunger i motsats till vad den generellt sett anses vara, nämligen ett kognitivt val.

För att ge verket en rumslig kropp använder Amanda sig av människoformen. Av mdf-skivor lyckas hon skapa en illusorisk tredimensionalitet av människor i rörelse, där målningarna blir skulpturala i sin färg och form. Målningarna saknar ramar och kan placeras direkt på väggen vilket gör att hela väggen blir målningens rum. Det är ett intressant och roligt sätt att arbeta på.

Amanda får Byggnads kulturstipendium för arbetet med sin installation och för kommande projekt.

Åsa Norman och Frida Hållander från Stockholm

Åsa Norman är textilkonstnär och Frida Hållander är konsthantverkare. De arbetar med ett konstnärligt projekt som handlar om textil arbetarhistoria. Via intervjuer och arkivsökningar studerar de hur villkoren och kunskaperna såg ut för de, främst, kvinnliga arbetarna i Sjuhäradsbygden. Under vilka villkor levde textilarbetarna? Hur lärde de sig tekniker och färdigheter? Hur såg den fackliga organiseringen ut?

Detta arbete kommer att bli underlag och föremål för konstnärliga verk.

Åsa och Frida använder fältet som sin canvas. De arbetar med platsen och med människorna för att skapa konstverket. De går på djupet för att undersöka hur man kan arbeta solidariskt med konsten och kulturen, i relation till sociala och politiska rörelser.

Åsa och Frida får Byggnads kulturstipendium för att kunna berätta historier via konsten och på så sätt göra det allmänt mer intressant .

Maria Toll från Stockholm

Intill Ropstens tunnelbanestation i Stockholm, uppgång Hjorthagen, finns det ett flertal glasmontrar i en lång gång. Maria har här funnit ett outnyttjat utrymme i offentligheten och vill nu skapa en plats för konsten där unga konstnärer får chans att möta en bred publik. Det blir en scen för experiment och kulturutövande.

Maria vill utvidga och utveckla galleribegreppet – vad är ett galleri och vad kan det vara? Publiken kommer få ta del av ständig förändring i galleriet och förhoppningsvis även få en vidgad syn på vad konst kan vara.

Byggnads stödjer Maria med sin drivkraft i projektet och ser med spänning på utvecklingen av detta lilla glasbygge i det offentliga rummet.

Linnea Hilding från Göteborg

Linnea Hilding målar och vill fortsätta att måla. Hon har hittat flera spår som intresserar henne, det existentiella, psykologiska och det feministiska. Hon vänder blicken inåt, som en kontrast till all yta.

Linnea har ett berättande måleri med en klassisk ton. Färgerna är något dova som påminner om våra svenska göteborgskolorister. Det är tydligt att Linnea tycker om att måla och att hon har funnit en väg att undersöka och utveckla, berättelser som hon kan lyfta upp till allmänt intresse.

Det här är ett ungt men ändå moget konstnärskap som Byggnads gärna stödjer och uppmuntrar till fortsatt konstnärligt arbete.

Film

Anneli Ström-Villaseca från Malmö

Anneli Ström-Villaseca är dokumentärfilmare och hennes senaste projekt, Våra kroppar faller, tar avstamp i idén om vilka liv som räknas i det här samhället. Det handlar om att synliggöra arbetardöden och de kroppar som skadats eller slitits ut i förtid på grund av arbete. Det är ett projekt som undersöker samhälle, klass och maskulinitet kopplat till identitet.

Anneli har en sann drivkraft med vilken hon kanaliserar sina tankar och funderingar, men även ilska och frustration över orättvisor i samhället, över tysthetskulturer och normer som gör att människor behöver gå till arbetet och bli skadade och i värsta fall dö.

Byggnads stödjer Anneli i hennes projekt till resekostnader och inköp av utrustning så att problematiken med arbetsplatsrelaterade olyckor synliggörs och når ut till en bredare publik.

Övriga områden

Malin Biller från Göteborg

Tillsammans med kollegan Karin Didring är Malin Biller redaktör för serieantologin Draw the Line, ett projekt sprungen ur Metoo-uppropet. Här är det kvinnliga serietecknares berättelser om trakasserier och övergrepp som samlas i bokform.

Ett 15-tal serietecknare berättar sin upplevelse på temat Metoo. Antologin ska också fungera som ett diskussionsunderlag åt organisationer och i andra sammanhang där man arbetar med jämställdhet och rätten till sin egen kropp. Draw the Line ska belysa själva kulturen som leder fram till sexuella trakasserier.

Malin Biller får Byggnads kulturstipendium så att Draw the Line ska kunna tryckas och distribueras till en bred publik.

Dans

Framework Dancing Art, Veronica Lidén och Catrin Jonasson från Stockholm

Framework Dancing Art arbetar med en ny dans- och teaterproduktion för barn mellan 6 och 9 år. Barnen ska ges en annorlunda kulturupplevelse genom att bryta formen med en traditionell scen och istället låta dem röra sig genom scenrummet i en uppbyggd labyrint där de får utföra olika fysiska moment och möta dans, teater och musik samtidigt.

Föreställningen handlar om känslor och ska vara ett verktyg för att inte döma eller värdera känslor.

Framework Dancing Art vill lägga en grund för att i tidig ålder ge barn tillgång till hela känslospektrat oavsett kön, nationalitet eller social bakgrund.

De får Byggnads kulturstipendium för sitt arbete att ge barn språk för känslor och ge dem förutsättningar att växa upp till trygga, modiga och medkännande vuxna.

Hedersomnämnande

Sveriges VVS-museum, Hedersomnämnande och 10 000 kr

Sveriges VVS-museum förenar historia med ett högst aktuellt ämne – miljöfrågan och rätten till rent vatten. Det vi tar för givet i Sverige är inte så givet i alla delar av världen. Museet utför ett viktigt arbete och bidrar till kunskap inom detta område på ett fint och professionellt sätt.

Sveriges VVS-museum får Byggnads hedersomnämnande och 10 000 kr till framtagande av studiematerial till skolungdomar som besöker museet.

Uppdaterad: