Byggnads organisation: Regionerna

Byggnads verksamhet är geografiskt indelad i elva områden – Byggnads regioner. På regionkontoren finns anställda med olika specialkunskaper som ger medlemmarna service och stöder de förtroendevalda i deras arbete.

  • Regionens ombudsmän förhandlar, utför mätning och granskning, genomför facklig utbildning, medlemsmöten och arbetsplatsbesök.
  • Regionen handlägger också försäkringsfrågor och medlemsärenden.
  • Regionen är lokal part vid förhandlingar om löner och avtal. Förhandlarna står starka och oberoende gentemot arbetsgivarparten vid förhandlingarna, tack vare att de är anställda av Byggnads.

Du kan alltid vända dig till din region för att få information och hjälp i fackliga frågor. Du kan även klicka på din region i kartan nedan för att komma till deras del på webbplatsen.

Karta över Byggnads regioner

Uppdaterad: