Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning är ett komplement till din lagstiftade rätt till semester. Arbetstidsförkortningen är istället kopplad till ditt kollektivavtal, och ger dig ett antal timmar extra fritid per år.

Timmarna gäller för dig som heltidsanställd (för andra så gäller tiderna i proportion till den tid du arbetat in).

  • Byggavtalet: 40 timmar
  • Entrepenadmaskinavtalet: 40 timmar
  • Glasmästeriavtalet: 40 timmar
  • Plåt- och ventilationsavtalet: 40 timmar
  • Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl: 40 timmar

Om du behöver arbeta in ett intjänandeår eller inte beror på ditt avtal. Kontakta gärna vårt medlemscenter för precis information just för dig.

Ledigheten får tas ut, med utgående lön, efter överenskommelse med din arbetsgivare.

Till skillnad mot semesterdagar så kan man inte spara sin arbetstidsförkortning till nästkommande år. Om du slutar på jobbet utan att ha tagit ut din arbetstidsförkortning så har du rätt till ersättning istället.

Uppdaterad: