Näta – Nätverket för kvinnor i Byggnads

Nätas historia

Kongressen 1998 beslöt att öka antalet fackligt aktiva kvinnor. Under 2000–2001 drog förbundet igång allmänfackliga ledarutbildningar – endast för kvinnor – som skulle öka intresset hos gruppen för att jobba fackligt i Byggnads. Man genomförde två stycken med ett femtiotal deltagare.

Ur dessa utbildningar föddes nätverket för kvinnor i Byggnads. Några eldsjälar bildade en arbetsgrupp och aktiviteterna tog fart.

Under de år som nätverket har funnits har vi bland annat:

  • arrangerat årliga kvinnoträffar
  • gett ut infoblad
  • genomfört fler riktade fackliga utbildningar för kvinnor
  • drivit motioner på kongresser
  • stöttat kvinnor att ta plats i organisationen
  • väckt intresse hos kvinnor för byggbranchen
  • jobbat med hemsidan
  • startat lokala nätverk på vissa orter.
Uppdaterad: