Näta – Nätverket för kvinnor i Byggnads

Nätas historia

Kongressen 1998 beslöt att öka antalet fackligt aktiva kvinnor. Under 2000–2001 drog förbundet igång allmänfackliga ledarutbildningar – endast för kvinnor – som skulle öka intresset hos gruppen för att jobba fackligt i Byggnads. Man genomförde två stycken med ett femtiotal deltagare.

Ur dessa utbildningar föddes det kvinnliga nätverket. Några eldsjälar bildade en arbetsgrupp och aktiviteterna tog fart.

Under de år som nätverket har funnits har vi bland annat:

  • arrangerat årliga kvinnoträffar
  • gett ut infoblad
  • genomfört fler riktade fackliga utbildningar för kvinnor
  • drivit motioner på kongresser
  • stöttat kvinnor att ta plats i organisationen
  • väckt intresse hos kvinnor för byggbranchen
  • jobbat med hemsidan
  • startat lokala nätverk på vissa orter.
Uppdaterad: