Sjukförsäkring

Om din arbetsplats har kollektivavtal kan du genom sjukförsäkringen, AGS, ha rätt till kompletterande ersättning när du är sjuk längre än 14 dagar. Den ger dig cirka 10 procent utöver den vanliga sjukpenningen.

Du som har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan och har kollektivavtal på din arbetsplats kan ha rätt till mer ersättning genom sjukförsäkringen, AGS, om du är sjukskriven mer än 14 dagar (sjuklöneperioden). Ersättningen är cirka tio proecent mer i tillägg till den sjukpenning du får från Försäkringskassan. Ersättningen betalas från dag 15 längst till och med dag 360 i sjukperioden.

Kontrollera om du har efterskydd genom att ta kontakt med din region.

AGS månadsersättning

Om du får sjukersättning (f.d. förtidspension) eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du också få månadsersättning från AGS. Hur stor den är beror på vilken sjukpenninggrundande inkomst du hade när du blev sjuk.

För att ha rätt till ersättning måste du:

  • arbeta hos en arbetsgivare som har kollektivavtal
  • varit anställd minst 90 dagar
  • varit arbetsför vid tidpunkten försäkringsskyddet började gälla
  • ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan
  • inte hunnit fylla 65 år.

Anmäl sjukskrivning

Ersättningen för avtalsgruppförsäkringen betalas ut av AFA Försäkring och du måste själv göra anmälan till AFA Försäkring. Din arbetsgivare måste även intyga din anställning.

Anmäl din sjukskrivning till AFA Försäkring

Fullständiga försäkringsvillkor

Informationen här ger endast huvuddragen i försäkringarna. Vid ett försäkringsfall är det de fullständiga villkoren som gäller. Du kan ladda ner de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar i högerkolumnen på den här sidan.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om:

Premiebefrielseförsäkring

I det pensionsavtal som ingår i avtalsförsäkringarna ingår en premiebefrielseförsäkring vilket innebär att din premie betalas in även under perioder du inte arbetar eller har annan ersättning än lön, till exempel när du är långtidssjukskriven (mer än 14 dagar).

Anmäl premiebefrielse

Du som har föräldrapenning eller graviditetspenning kan använda länkarna nedan för att gör din anmälan om premiebefrielse till AFA Försäkring.

Du som är sjukskriven kan göra en sjukanmälan eller anmälan om arbetsskada till AFA Försäkring.

Du som är långtidssjukskriven kan göra din anmälan om premiebefrielse till AFA Försäkring.

Har du frågor om avtalsförsäkringar?

Prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta din region för mer information.

Uppdaterad: