Anläggare

Gatu-, väg- och ledningsarbetare

Anläggarnas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar mycket. Från anläggningsarbeten i alltifrån tunnelbyggen och flygplatser till att anlägga gräsmattor, plattsättning av gångar m.m. De är också en av de yrkeskategorier som arbetar mycket med maskiner och specialutrustning av olika slag, som laserinstrument för mätning.

En specialistgren inom anläggningssidan är asfaltutläggarna.

För att bli anläggare väljer man gymnasieskolans treåriga byggprogram. Därefter väljer man inriktning Hus- och anläggning. Efter genomförd utbildning avläggs yrkesexamen.

Jon Andersson, anläggare, Östersund

En kall vinterdag träffar vi Jon Andersson i Östersund. Han jobbar med utbyggnad av fjärrvärmenätet i Östersund, och idag arbetar de med att fylla igen ett fjärrvärmeschakt i ett villaområde i Östersunds utkanter.

Jon bestämde sig för byggbranschen när han var 15 år. När han gjorde sin praktik i skolan fick han göra första praktikveckan på ett företag där han packade skor i kartonger. Andra praktikveckan fick han följa med sin styvfar som var snickare. Efter att ha jämfört de två jobben bestämde han sig för byggbranschen. Att det blev anläggningsjobb var mer en tillfällighet då det fanns mer jobb på marksidan är på snickerisidan.

Nu har Jon jobbat som anläggare i mer än 12 år, och trivs med jobbet. Han gillar att det är varierande och att jobbet innehåller många olika arbetsuppgifter; som idag fjärrvärme, det mesta inom entreprenad, anläggning av gräsmattor, plattsättning etc.

Jon gick med i facket redan i skolan, och han har varit med sedan dess. Han tycker att det är stimulerande att jobba med fackliga frågor, och tycker att det fackliga arbetet utvecklar honom personligen.

Uppdaterad: