Bergsprängare

Bergsprängare undanröjer hinder (i form av berg och liknande) inför byggen av olika slag: vägar, broar, hus, järnvägar. De jobbar både över och under marknivån.

För att bli bergsprängare väljer man gymnasieskolans treåriga byggprogram. Därefter väljer man inriktning Hus- och anläggning. Efter genomförd utbildning avläggs yrkesexamen.

Uppdaterad: