Kylmontörer

Kylmontörer har ett tekniskt kvalificerat och mycket varierat yrke. Förutom att de monterar kylaggregat, installerar de bland annat styr-, regler- och datateknisk utrustning, luftkonditionerings anläggningar samt frys- och kylanläggningar inom handeln och i ishallar. Service av anläggningarna ingår också i uppgifterna.

Det finns två utbildningsvägar för kylmontörer, antingen treårigt gymnasium (Energiprogrammet och därefter två års färdigutbildning i företag), eller fem års företagsutbildning. Efter genomförd utbildning avläggs yrkesexamen.

Uppdaterad: