Plåtbearbetare / plåtslagare

Plåtbearbetaren tillverkar plåtdetaljer samt tillhörande smidesarbeten och därtill hörande och närliggande arbeten.

För att bli plåtbearbetare väljer man gymnasieskolans treåriga gren för aktuellt yrke, Färdigutbildning i företag innefattar ett slutprov och därefter utfärdas yrkesbevis.

Uppdaterad: