Verkstadsarbetare

Verkstadsarbetares yrkesutbildning kan se ut på flera olika sätt. Det är verkstadsarbetaren som ser till att maskiner och andra redskap hålls i trim och repareras på ett sakkunnigt sätt.

Uppdaterad: