Stipendiater till Byggnads kulturstipendium 2023

Stipendiater till Byggnads kulturstipendium 2023

Byggnads kulturstipendium

Varje år sedan 1966 delar Byggnads ut ett antal kulturstipendier. De kan fås för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning.

Stipendierna ges till yrkesverksamma kulturarbetare med en viss etablering inom sitt område. Stipendienämnden tar hänsyn till om det konstnärliga perspektivet är att bryta ny mark, om det finns en kombination av socialt engagemang och kulturellt uttryck och om viljan är att nå en bred publik för att sprida kunskap i en viktig fråga eller inom ett viktigt ämne. Vidare tar nämnden hänsyn till om kulturarbetaren uppvisar en särskild talang där vi vill stödja fortsatt utveckling.

Vanligtvis kan stipendiet inte fås för projektstöd inom högre utbildningar.

Kulturområdet delas in i dessa genrer:

 • Musik
 • Litteratur
 • Journalistik
 • Dans
 • Film
 • Bildkonst
 • Teater
 • Konsthantverk
 • Fotografi
 • Arkitektur
 • Övrig scenkonst

2023 års stipendiater

Läs vilka som fick kulturstipendiet år 2023.

Ansökan till 2024 års stipendier

Ansökningstiden pågår från 1 december 2023 till 1 mars 2024. Ansökan kan endast ske elektroniskt under den perioden via vårt ansökningsverktyg.

Stipendienämnden

 • Magdalena Andersson, partiordförande Socialdemokraterna: ordförande
 • Gunilla Kindstrand, kulturjournalist: litteratur, teater och journalistik
 • Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads: arkitektur, konsthantverk med mer
 • John Rasimus, konstnär: bildkonst, fotografi och film
 • Jan Granvik, musik
 • Nina Svensson, konstnär: bildkonst, fotografi och film
 • Petra Husén, lednings- och ekonomiassistent på Byggnads: övrig scenkonst, dans, konsthantverk med mer

För mer information

E-posta: kultur@byggnads.se.

Eller via brev: Byggnads stipendienämnd, 106 32 Stockholm.

Uppdaterad: