Lönebestämmelser för lärlingar: Byggavtalet

Gymnasieutbildning

Utbildningssteg Timmar Fördelningstal Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån
1 1–2299 0,55 92,95 16 173
2 2300–2799 0,60 101,40 17 644
3 2800–4300 0,65 109,85 19 114
4 4301–5500 0,75 126,75 22 055
5 5501–6800 0,88 148,72 25 877

Ungdomslärlingar

Utbildningssteg Timmar Fördelningstal Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån
1 1–1700 0,43 72,67 12 645
2 1701–3400 0,53 89,57 15 585
3 3401–4600 0,63 106,47 18 526
4 4601–6000 0,75 126,75 22 055
5 6001–6800 0,88 148,72 25 877

Vuxenlärlingar

Utbildningssteg Timmar Fördelningstal Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån
1 1–1600 0,65 109,85 19 114
2 1601–3200 0,70 118,30 20 584
3 3201–4500 0,75 126,75 22 055
4 4501–5800 0,88 148,72 25 877

Lärlingar i företag med särskild verksamhetsinriktning (exklusive golvläggning)

Gymnasieutbildning

Utbildningssteg Timmar Fördelningstal Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån
1 1–2299 0,55 92,95 16 173
2 2300–2799 0,60 101,40 17 644
3 2800–3400 0,75 126,75 22 055
4 3401–4100 0,80 135,20 23 525
5 4101–4800 0,88 148,72 25 877

Vuxenutbildning

Utbildningssteg Timmar Fördelningstal Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån
1 1–1100 0,65 109,85 19 114
2 1101–2200 0,75 126,75 22 055
3 2201–3300 0,88 148,72 25 877

Vuxenutbildning ställningsbyggare

Utbildningssteg Timmar Fördelningstal Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån
1 1–1600 0,65 109,85 19 114
2 1601–2350 0,70 118,30 20 584
3 2351–3100 0,75 126,75 22 055
4 3101–4200 0,88 148,72 25 877

Maskinförare

Gymnasieutbildning

Utbildningssteg Timmar Fördelningstal Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån
1 2801–3500 0,75 126,75 22 055
2 3501–4100 0,80 135,20 23 525
3 4101–4800 0,88 148,72 25 877

Vuxenutbildning

Utbildningssteg Timmar Fördelningstal Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån
1 1–1600 0,65 109,85 19 114
2 1601–2350 0,70 118,30 20 584
3 2351–3100 0,75 126,75 22 055
4 3101–4200 0,88 148,72 25 877

Är du ung byggnadsarbetare?

Unga Byggare

Som ung i byggbranschen är det särskilt viktigt att vara medveten om vilka rättigheter man har, och hur man går till väga för att få schysst lön och schyssta villkor på sitt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.

Bli en i laget du med – bli medlem!

Uppdaterad: