LO-utbildningen Insikter

LO:s utbildning Insikter är till för dig som är fackligt förtroendevald och ha en djupare förståelse för kärnan i den fackliga ideologin. Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper och känna säkerhet i ditt uppdrag att ta initiativet till diskussioner inför till exempel lönerörelser eller större förändringar på arbetsplatsen.

Mål

Insikter har som övergripande mål att förmedla kärnan i den fackliga ideologin. För att kunna leva upp till den här målsättningen är Insikter en mycket levande och flexibel utbildning. Varje utbildning präglas och formas av de människor som deltar. Deras erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbildningen utformas. Det betyder också att Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. 

Undervisningsform

Insikter är en flexibel utbildning när det gäller kurslitteratur, pedagogiska metoder och användande av nya vägar att söka information som t.ex. internet. Samtalsgrupper, seminarier, dialog mellan deltagarna och skrivna reflexioner ersätter till stor del den traditionella utbildningsformer. Det resulterar i ett levande kunskapsutbyte mellan deltagare och lärare och det håller de fackliga idéerna levande.

Målgrupp, förkunskaper och uppdrag

Utbildningen riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald. Du ska tidigare ha gått Grundläggande förtroendemannautbildning.

Ekonomi/ledighet

Förbundet ersätter deltagarna med ett utbildningsarvode. Ledighet gäller enligt studieledighetslagen.

Anmälan

Anmälan görs till din region.

Uppdaterad: