Organiseringsutbildning

Byggnads organiseringsutbildning är en metodutbildning som fokuserar på hur vi praktiskt använder fackliga verktyg för att organisera en arbetsplats, företag eller en krets. Utbildningen baseras på Byggnads organiseringsmetoder och stärker deltagarnas förståelse för vikten av att strategisk organisering som flyttar fram de fackliga positionerna på arbetsplatsen – eller i kretsen – över tid.

Utbildningen bygger på goda exempel på arbetarrörelsens organisering i såväl Sverige som andra länder, och kombinerar idén om metodiskt organiseringsarbete med de konkreta verktyg som Byggnads äger genom lag och avtal.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarna efter utbildningen har grundläggande förståelse för vad organisering är och hur Byggnads arbetar med detsamma. Utbildningen ger utöver det deltagarna en första kunskapsgrund och förståelse för de organiseringsverktygen Byggnads har, och hur vi bäst kan använda dessa på ett strategiskt, kronologiskt och systematiskt sätt. 

Målgrupp

Medlemmar med ett förtroendeuppdrag, anställda

Datum

  • 4-6 oktober 2023
  • 9–11 april 2024 (Rönneberga) 
  • 19–21 november 2024 (Rönneberga) 

Ekonomi/ledighet

Förbundet ersätter deltagarna med ett utbildningsarvode. Ledighet gäller enligt studieledighetslagen.

Anmälan

Intresseanmälan till utbildningen.

Uppdaterad: