Makthantverket

Syfte

Makthantverket är en påbyggnadsutbildning till Vägen framåt. Den genomförs tillsammans med 6F-förbunden.

Syftet med utbildningen är att förbättra förutsättningarna till ett ökat fackligt och politiskt deltagande och engagemang. Ge deltagarna förutsättningar att implementera teoretiska kunskaper i praktiken och att nå en högre effektivitet i det fackliga och politiska arbetet.

Mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna förstå och tillämpa praktiska kunskaper om olika typer av påverkansmetoder i syfte att flytta fram positionerna för arbetarrörelsen.

Innehåll

Under utbildningen behandlas bland annat följande:

  • Arbetarrörelsens ideutveckling genom historien.
  • Fördjupad kunskap om bildning som strategi
  • Kritisk granskning av olika strategier och förbättrad analysförmåga
  • Från ord till handling – hur använder vi kunskaperna framåt – hur kommunicerar jag detta i min vardag

Målgrupp

Medlemmar, förtroendevalda och anställda som är aktiva i Byggnads och som har gått utbildningen Vägen framåt.

Kurslängd

4 dagars internat.

Datum

  • 24-27 september 2024 (Runö) 

Ekonomi/ledighet

Förbundet ersätter deltagarna med ett utbildningsarvode. Ledighet gäller enligt studieledighetslagen.

Anmälan

Intresseanmälan till utbildningen

Uppdaterad: