Byggnads Väst

Fotograf: Johanna Lundström

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Patrik Torneus.

Fotograf: Peter Gustafsson

Kom och påverka din egen framtid

 

Möten 2020

Tisdag 17 mars 17.00, fika från 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.
Vi pratar om avtalsrörelsen där vi lägger fokus på vilka krav Byggnads och Byggföretagen lämnat till varandra.
Vi kommer även diskutera hur processen och förhandlingarna om vårt framtida kollektivavtal ser ut.
Ta med en vän eller kollega som är medlem i byggnads för att tillsammans utveckla vår kunskap och förståelse för en avtalsrörelse.

Onsdag 3 juni 17.00, fika från 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.

Tisdag 1 september 17.00, fika från klockan 16:30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.

Onsdag 28 oktober 17.00, fika från klockan 16:30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.
Tema: Nomineringar.

Onsdag 2 december 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.

Möten 2021

Onsdag 27 januari 1700, fika från klockan 16:30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.
Tema: Årsmöte.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Patrik Torneus 073 525 49 03
patrik_karlsson90@hotmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund 073-401 63 15
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: