Byggnads Väst

Fotograf: Johanna Lundström

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Patrik Torneus.

Fotograf: Peter Gustafsson

Möten 2021

Onsdag 27 januari 1700,
Välkommen till ett digitalt medlemsmöte. Efter anmälan (senast den 26 januari) till lorenzo.santamans.ffv@byggnads.se
får du info om hur du ansluter till mötet.
Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan.
Tema: Nomineringsmöte.

Onsdag den 24 februari 17.00
Välkommen på ett digitalt årsmöte. Efter anmälan (senast 24 februari) till lorenzo.santamans.ffv@byggnads.se får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan. 

Kontaktpersoner 

Ordförande: Patrik Torneus 073 525 49 03
patrik_karlsson90@hotmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund 073-401 63 15
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: