Byggnads Väst

Fotograf: Johanna Lundström

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Patrik Torneus.

Fotograf: Peter Gustafsson

Kom och påverka din egen framtid

Möten 2019

Tisdag 3 december klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.

Aktuellt inför nästa möte: Nu har krets Göteborg haft sitt nomineringsmöte. Nomineringarna är ett sätt för oss byggnadsarbetare att nominera in vänner och kollegor till olika förtroendeuppdrag.

Detta för att utveckla och stärka vår medlemsdemokrati i den egna, men även andra organisationer, vi samarbetar ideellt med.

Att ha specifika kunskaper i dom olika områdena är inte ett krav, då vi hjälper varandra att utvecklas i uppdrag tillsammans under tiden vi kämpar för oss byggnadsarbetare.

Nomineringar skickas till krets Göteborgs valberedning. Tänk på att nominera med namn och personnummer och att den som blir nominerad blir tillfrågad innan nomineringen skickas iväg.
Emma Gustavsson - emma.gustavsson@live.se
Mikael Karlsson - mannen62@icloud.com

Nomineringsstopp är vecka 2 år 2020, det vill säga två veckor innan Byggnads Västs årsmöte.

Klicka på länken och se hur det kan se ut:

Exempel på nomineringar.pdf

 

Möten 2020

Onsdag 22 januari klockan 17.00, fika från 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.
Tema: Årsmöte.

Tisdag 17 mars 17.00, fika från 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.

Onsdag 3 juni 17.00, fika från 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.

Tisdag 1 september 17.00, fika från klockan 16:30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.

Onsdag 28 oktober 17.00, fika från klockan 16:30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.
Tema: Nomineringar.

Onsdag 2 december 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Patrik Torneus 073 525 49 03
patrik_karlsson90@hotmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund 073-401 63 15
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: