Byggnads Väst

Fotograf: Johanna Lundström

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Möten 2019

Tisdag 19 mars klockan 17.00, fika från klockan 16:30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.
Aktuellt: Kom på nästa kretsmöte för att vara med och påverka frågan om strejkrätten.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötet behörigt utlyst
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer
Sekreterare 1
Justerare 2
Rösträknare 2

6. Mötesfrågor diskutera strejkrätten
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande och datum för nästa medlemsmöte

 

Onsdag 29 maj klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.

Tisdag 27 augusti klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.

Onsdag 16 oktober klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.
Tema: Höstmöte.

Tisdag 3 december klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Patrik Torneus 073 525 49 03
patrik_karlsson90@hotmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund 073-401 63 15
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: