Byggnads Väst

Fotograf: Johanna Lundström

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Patrik Torneus.

Fotograf: Peter Gustafsson

Möten 2021

Onsdag den 21 april 17.30.
Tema: Kongress och motionsverkstad. För att få en mötelänk skicka ditt namn och personnummer till lorenzo.santamans.ffv@byggnads.se senast den 20 april.

Onsdag 16 juni, 17.30.
Krets Göteborg bjuder in till medlemsmöte. För att få en mötelänk skicka ditt namn och personnummer till lorenzo.santamans.ffv@byggnads.se senast den 15 juni.

Onsdag 1 september, 17.30.
Krets Göteborg bjuder in till medlemsmöte. För att få en mötelänk skicka ditt namn och personnummer till lorenzo.santamans.ffv@byggnads.se senast den 31 augusti.

Onsdag 20 oktober, 17.30.
Krets Göteborg bjuder in till medlemsmöte. För att få en mötelänk skicka ditt namn och personnummer till lorenzo.santamans.ffv@byggnads.se senast den 19 oktober.

Onsdag 1 december, 17.30.
Krets Göteborg bjuder in till medlemsmöte. För att få en mötelänk skicka ditt namn och personnummer till lorenzo.santamans.ffv@byggnads.se senast den 30 november.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Lorenzo Santamans, 0736-50 35 33. lorenzo.santamans@gmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund, 073-401 63 15.
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: