Byggnads Väst

Fotograf: Johanna Lundström

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Patrik Torneus.

Fotograf: Peter Gustafsson

Kom och påverka din egen framtid

 

Möten 2020

Tisdag 1 september 17.00, fika från klockan 16:30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.

Onsdag 28 oktober 17.00, fika från klockan 16:30.
Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 1. Stora entrén till Folkets hus. Lokal Asperö. 
Tema: Nomineringar.
Välkomna till medlemsmöte med fokus kring LAS debatten.

Ska vi klara att möta kommande utmaningar på svensk arbetsmarknad behöver vi samla oss som en enad kraft. Splittring tjänar bara arbetsgivarna på.

Kom därför på mötet för att fördjupa din kunskap i debatten om vår trygghet eller dela med dig av förslag hur vi ska påverka denna debatt till oss byggnadsarbetares fördel.

Onsdag 2 december 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.

Möten 2021

Onsdag 27 januari 1700, fika från klockan 16:30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.
Tema: Årsmöte.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Patrik Torneus 073 525 49 03
patrik_karlsson90@hotmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund 073-401 63 15
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: