Byggnads Väst

Fotograf: Johanna Lundström

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Patrik Torneus.

Fotograf: Peter Gustafsson

Vi måste få större del av vinsterna

När samhället inte mäktar med en fördelning av ekonomin som gör oss jämlika mellan arbete och kapital, krävs stark organisering i fackföreningar för att få arbetarens röst hörd igen.

Min avtalsmotion till kommande avtalsrörelse är skriven för vår gemensamma trygghet i att kunna sälja arbete utan att hamna i en desperat relation till våra arbetsgivare. De enorma vinsterna näringslivet gör ska investeras tillbaka i oss byggnadsarbetare.

Det hjälper inte att skildra problemen i vardagsrumssoffan eller i byggboden. Kom på nästa kretsmöte i Göteborg så hjälps vi åt att skildra dina krav för att sälja arbete till en konkret avtalsmotion.

Hälsning Patrik Torneus kretsordförande Göteborg

 

Möten 2019

Onsdag 29 maj klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.

"Läs igenom nedanstående dagordning och fundera på om du saknar något eller en fråga viktig för dig som medlem i Byggnads.
Alla åsikter och diskussioner är viktiga för att ständigt utvecklas tillsammans i kamratskap."
– Vänlig hälsning Patrik Torneus, kretsordförande Göteborg.

Dagordning kretsmöte 2019-05-29:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
Mötesordförande
Sekreterare
Justerare, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Mötesfråga avtalsmotions verkstad
5. Övriga frågor
6. Mötets avslutande och datum för nästa medlemsmöte

 

Diskussionsunderlag för avtalsmotion.
Vad saknar du i dagens kollektivavtal?
Hur blir det du saknar ett problem för byggnadsarbetare?
Vad anser du är en lämplig lösning?

 

Tisdag 27 augusti klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.

Onsdag 16 oktober klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.
Tema: Höstmöte.

Tisdag 3 december klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Patrik Torneus 073 525 49 03
patrik_karlsson90@hotmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund 073-401 63 15
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: