Byggnads Väst

Fotograf: Johanna Lundström

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Patrik Torneus.

Fotograf: Peter Gustafsson

Kom och påverka din egen framtid

Den 27 augusti är det dags för ett avgörande möte i att påverka byggnads demokrati, men framförallt att delta i att påverka din situation på jobbet.

Den 27 augusti ska vi tillsammans som krets Göteborg behandla avtalsmotioner om förbättringar vi byggnadsarbetare vill ha inför avtalsrörelse 2020.

Göteborgskretsen växer i antal deltagare men även i berikande samtal.

Ta med en kollega och vän för att delta i och påverka vår gemensamma föreningsdemokrati.

Hälsningar styrelsen för Göteborgskretsen

Tisdag 27 augusti klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.

Onsdag 18 september klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.
Tema: Arbetskraftsimport. LO-motioner.

Onsdag 16 oktober klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.
Tema: Höstmöte.

Tisdag 3 december klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Patrik Torneus 073 525 49 03
patrik_karlsson90@hotmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund 073-401 63 15
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: