Byggnads Väst
Bild från kretsmöte

Bild från kretsmöte.

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Lorenzo Santamans, ordförande Göteborgskretsen.

Fotograf: Peter Gustafsson

Möten 2021

Onsdag 20 oktober.
Tid: 17.00, fika från 16.30
Plats: Byggnads Västs nya regionkontor på Solhusgatan 13 i Göteborg, våning 6.

Onsdag 1 december.
Plats: Digitalt.
Tid: 17.30
Krets Göteborg bjuder in till medlemsmöte. Efter anmälan till lorenzo.santamans.ffv@byggnads.se (senast den 29 november) får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan.

Möten 2021

Onsdag 26 januari
Tid: 17.00, med fika från 16.30.
Tema: Årsmöte.
Plats: Byggnads Västs nya regionkontor på Solhusgatan 13 i Göteborg, våning 6.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Lorenzo Santamans, 0736-50 35 33. lorenzo.santamans@gmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund, 073-401 63 15.
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: