Byggnads Väst
Bild från kretsmöte

Bild från kretsmöte.

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Lorenzo Santamans, ordförande Göteborgskretsen.

Fotograf: Peter Gustafsson

Möten 2022

Onsdag 26 januari
Tid: 17.00, med fika från 16.30.
Tema: Årsmöte och nomineringar.
Plats: Byggnads Västs nya regionkontor på Solhusgatan 13 i Göteborg, våning 6.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Lorenzo Santamans, 0736-50 35 33. lorenzo.santamans@gmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund, 073-401 63 15.
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: