Byggnads Väst

Sjuhärad

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Sjuhärad. 

Möten 2021

Torsdag den 2 september. Välkommen till medlemsmöte.
Plats: Arbetarrörelsens Hus Borås.
Tid: 17.30
Tema: Motionshantering.

Torsdag 21 oktober 18.00
Välkommen till medlemsmöte i Sjuhäradskretsen den 21 oktober 18.00.
Plats: Arbetarrörelsens hus i Borås.
Tema: Viktigt möte där vi skall nominera personer till vår kongress 2022 och till avtalsrådet

Kontaktpersoner  

Ordförande: Micael Ljungdahl, 070-945 03 86
micael.ljungdahl@peab.se
Sekreterare: Ronny Karlsson, 010-601 14 21
ronny.karlsson@byggnads.se

Uppdaterad: