Byggnads Väst

Sjuhärad

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Sjuhärad. 

Möten 2021

Torsdag den 27 maj, 17.30.
Välkommen till ett digitalt medlemsmöte.
Tema: Motionsskrivning inför kongressen. Efter anmälan (senast 26 maj) till tomas.fernfelt@byggnads.se får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och personnummer i anmälan.

Torsdag den 2 september, 17.30.
Välkommen till ett digitalt medlemsmöte.
Tema: Motionshantering. Efter anmälan (senast 1 september) till tomas.fernfelt@byggnads.se får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och personnummer i anmälan.

Torsdag 21 oktober
Återkommer med tid och plats . Det kan bli digitalt eller fysiskt.

Kontaktpersoner  

Ordförande: Micael Ljungdahl, 070-945 03 86
micael.ljungdahl@peab.se
Sekreterare: Ronny Karlsson, 010-601 14 21
ronny.karlsson@byggnads.se

Uppdaterad: