Byggnads Väst

FyrBoDal

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde FyrBoDal. 

Möten 2019

Årsmöte: 24 januari klockan 18.00
Plats:
Byggnads Västs lokaler, Swedenborg Center, Trollhättan.

Torsdag 7 februari 18.00.
Plats: Affärsvägen 6, Tanum.
Tema: Vi pratar om demokratin i organisationen, arbetsmiljö, motioner och läget i branschen.

Torsdag 4 april 18.00.
Plats: Stationsvägen 20, Munkedal.
Tema: Vi pratar om demokratin i organisationen, arbetsmiljö, motioner och läget i branschen.

Torsdag 2 maj klockan 18.00.
Plats: Byggnads Västs lokaler, Swedenborg Center, Trollhättan.
Tema: Vi pratar om demokratin i organisationen, arbetsmiljö, motioner och läget i branschen.

EXTRA KRETSMÖTE INFÖR MOTIONSSTOPPET!!!
Torsdag 29 augusti
 18.00.
Plats: Byggnads Västs lokaler, Swedenborg Center, Trollhättan.
Tema: Motionsverkstad.Var med och bidra med idéer som påverkar din egen vardag. Till exempel:
Arbetsgivaren står för alla verktyg.
Betald kvartsrast.
Högre avsättning till pension så att du kan gå hem innan kroppen är helt utsliten.

Torsdag 24 oktober klockan 18:00.
Plats: Byggnads Västs lokaler, Swedenborg Center, Trollhättan.
Tema: Höstmöte, aktuell information i branschen.

Möten 2020

Torsdag 23 januari klockan 18.00.
Plats: Byggnads Västs lokaler, Swedenborg Center, Trollhättan.
Tema: Årsmöte, aktuell information i branschen.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Marcus Johansson, 0735-44 79 11, marcus_88_j@hotmail.com
Sekreterare: Glenn Sandsten, 0705-23 23 40, glenn58@hotmail.se

Uppdaterad: