Byggnads Väst

FyrBoDal

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde FyrBoDal. 

Möten 2022

Onsdag 26 januari. Välkommen till medlemsmöte.
Tid: 17.30, med fika från kl 17.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9 i Trollhättan.
Tema: Årsmöte och numineringar. Anmälan sker till marcus.johanssonvast@byggnads.se senast 25 januari.

Onsdag 16 mars. Välkommen till medlemsmöte.
Tid: 17:30, med fika från kl 17.
Plats: Tanum. Uppdateras med adress.

Onsdag 18 maj. Välkommen till medlemsmöte.
Tid: 17.30, med fika från 17.00.
Plats: Lysekil. Uppdateras med  adress.

Onsdag den 24 augusti. Välkommen till medlemsmöte.
Tid: 17.30, med fika från 17.00.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9 i Trollhättan.
Tema: Nomineringar. Anmälan sker till marcus.johanssonvast@byggnads.se senast 23 augusti. Ange om du önskar att delta fysiskt eller digitalt på mötet samt ditt namn och telefonnummer.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Simon Hagel 073-033 52 12
simonhagel@hotmail.com

Sekreterare: Marcus Johansson, 0735-44 79 11, marcus.johansson@byggnads.se

Uppdaterad: