Byggnads Väst

FyrBoDal

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde FyrBoDal. 

Möten 2020

Torsdag 8 oktober 17.00.
Välkommen till ett digitalt medlemsmöte. Efter anmälan via epost till marcus.johanssonvast@byggnads.se får du info om hur du ansluter till mötet.

Möten 2021

Torsdag 28 januari, 17.00.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9, 461 52 Trollhättan
Tema: Årsmöte. Nomineringsmöte och aktuell information i branschen.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Marcus Johansson, 0735-44 79 11, marcus.johansson@byggnads.se
Sekreterare: Glenn Sandsten, 0705-23 23 40, glenn.sandsten.ffv@byggnads.se

Uppdaterad: