Byggnads Väst

FyrBoDal

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde FyrBoDal. 

Möten 2021

Onsdag 19 maj, 17.00.
Plats: Digitalt möte för alla medlemmar i Fyrbodal.
Tema: Fyrbodalskretsen informerar om kongress, motioner och demokrati. 

Onsdag 25 augusti, 17.00.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9, 461 52 Trollhättan.
Tema: Höstmöte, motionsstopp kongress, nomineringar, information.

Tisdag 7 september 17.00
Plats: Trollhättan.
Tema: Vi behandlar kongressmotioner som kommit in från Fyrbodals medlemmar.

Tisdag 7 september, 17.00.
Välkommen till medlemsmöte.
Plats: Återkommer om plats i Trollhättan.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Simon Hagel 073-033 52 12
simonhagel@hotmail.com

Sekreterare: Marcus Johansson, 0735-44 79 11, marcus.johansson@byggnads.se

Uppdaterad: