Byggnads Väst

FyrBoDal

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde FyrBoDal. 

Möten 2021

Torsdag 28 januari, 17.00.
Välkommen till ett digitalt medlemsmöte.
Efter anmälan (senast den 27 januari) till marcus.johanssonvast@byggnads.se
får du info om hur du ansluter till mötet.
Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan.
Tema: Årsmöte. Nomineringsmöte och aktuell information i branschen.

Onsdag17 mars,17.00. 
Plats: Återkommer med plats i Tanum.
Tema: Fyrbodalskretsen informerar om kongressmotioner och demokrati. 

Onsdag 19 maj, 17.00.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9, 461 52 Trollhättan.
Tema: Fyrbodalskretsen informerar i Trollhättan om kongress, kongressmotioner och demokrati.

Onsdag 11 augusti, 17.00.
Plats: Återkommer med plats i Lysekil.
Tema: Fyrbodals kretsen informerar i Lysekil om kongress, kongressmotioner och demokrati. 

Onsdag 25 augusti, 17.00.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9, 461 52 Trollhättan.
Tema: Höstmöte, motionsstopp kongress, nomineringar, information.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Marcus Johansson, 0735-44 79 11, marcus.johansson@byggnads.se
Sekreterare: Glenn Sandsten, 0705-23 23 40, glenn.sandsten.ffv@byggnads.se

Uppdaterad: