Byggnads Väst

FyrBoDal

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde FyrBoDal. 

Möten 2020

Inställda möten:
Torsdag den 4 Juni
Torsdag 11 juni.

Torsdag 10 september, 17.00. FyrBoDals Kretsen informerar Tanum
Plats: Affärsvägen 6, 457 30 Tanum
Tema: Information om Byggnads och det aktuella läget i branschen.

Torsdag 8 oktober, 17.00. Höstmöte.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9, 461 52 Trollhättan
Tema: Nomineringsmöte och aktuell information i branschen.

Möten 2021

Torsdag 28 januari, 17.00.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9, 461 52 Trollhättan
Tema: Årsmöte. Nomineringsmöte och aktuell information i branschen.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Marcus Johansson, 0735-44 79 11, marcus.johansson@byggnads.se
Sekreterare: Glenn Sandsten, 0705-23 23 40, glenn.sandsten.ffv@byggnads.se

Uppdaterad: