Byggnads Väst

Halland

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Halland. 

 

Möten 2020

Inställt! Mötetden 23 april är inställt på grund av läget med Coronaviruset.

Halmstad 16 september 17.30–20.00.
Plats: Rörelsens hus, Andersbergsringen 104, Halmstad.

Onsdag 25 november 17.30–20.00.
Viljansvägen 22 311 34 Falkenberg.

 

Kontaktpersoner 

Ordförande: Marcus Toftén, 070-785 23 95, marcus.toften.ffv@byggnads.se
Sekreterare: Pontus Högfeldt, 070-913 13 29, pontushogfeldt@gmail.com

Uppdaterad: