Byggnads Väst

Halland

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Halland. 

Möten 2019 

Årsmöte: Onsdag 30 januari klockan 18:00.
Plats: Rörelsens hus, Andersbergsringen 104, Halmstad.

Torsdag 16 maj 18.00.
Plats: Rörelsens hus, Andersbergsringen 104, Halmstad.
Tema: Avtalsmotioner.

Måndag 26 augusti 18.00.
Plats: Rörelsens hus, Andersbergsringen 104, Halmstad.
Tema: Uppföljningsmöte angående motioner som kommit in.
Byggnads bjuder på något att äta.

Onsdag 18 september 18.00.
Plats: Rörelsens hus, Andersbergsringen 104, Halmstad.
Tema: Nomineringar.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Marcus Toftén, 070-785 23 95, strmols@hotmail.com
Sekreterare: Pontus Högfeldt, 070-913 13 29, pontushogfeldt@gmail.com

Uppdaterad: