Byggnads Väst

Halland

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Halland. 

Möten 2021

Onsdag 1 september, 17.00.
Välkommen till ett digitalt medlemsmöte. Hantering av inkomna motioner. Återkommer med info.

Tisdag den 26 oktober, 17.00
Välkommen till medlemsmöte.
Tema: Nomineringar.
Plats: Byggnads kontor, Andersbergsringen 104, Halmstad.
Vi bjuder på pizza för alla som deltar fysiskt.

Om du hellre vill delta digitalt kan du anmäla dig senast den 25 oktober till marcus.toften@byggnads.se så får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och personnummer i anmälan.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Marcus Toftén, 070-785 23 95, marcus.toften.ffv@byggnads.se
Sekreterare: Pontus Högfeldt, 070-913 13 29, pontushogfeldt@gmail.com

Uppdaterad: