Byggnads Väst

Halland

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Halland. 

Möten 2022

Torsdag den den 26 januari, 18.00
OBS! Digitalt möte!
Uppdaterad kallelse! Hallandskretsens medlemsmöte/årsmöte den 26 januari ändras och kommer att genomföras i digital form. Starttid är klockan 18. Anmälan sker till niclas.dahlqvist@byggnads.se senast lunchtid den 26 januari så får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan.
Tema: Årsmöte och viktiga nomineringar.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Marcus Toftén, 070-785 23 95, marcus.toften.ffv@byggnads.se
Sekreterare: Pontus Högfeldt, 070-913 13 29, pontushogfeldt@gmail.com

Uppdaterad: