Byggnads Väst

Vänersborg

Välkommen till medlemskretsen i Vänersborg. 

Möten 2019

Årsmöte: Tisdag 22 januari klockan 18.30 
Plats: LO-fackens lokal, Nygatan, Vänersborg 

Kontaktperson 

Ordförande: Christer Lindgren, 0767-71 27 63 
   

Uppdaterad: