Byggnads Väst

Vårgårda - Herrljunga

Välkommen till medlemskretsen i Vårgårda/Herrljunga. 

Kontaktpersoner 

Ordförande: Anders Gustafsson, 0703-77 26 90, stockholmsbacken@live.se
Sekreterare: Johan Jansson, 0322-62 13 45, holmalyckan.jansson@spray.se

Uppdaterad: