Byggnads Väst
Varje höst brukar vi kombinera möte med bowling.

Varje höst brukar vi kombinera möte med bowling.

Östra Skaraborg

Välkommen till medlemskretsen i Skaraborg, Östra. 

2021

Onsdag den 25 augusti. Välkommen till medlemsmöte. 
Tema: Kongressmotioner och kongressombud.
Plats: Byggnads Skövde.
Tid: 17.00.

Onsdag den 1 september. Välkommen till medlemsmöte.
Tema: kongressmotioner och kongressombud.
Plats: Byggnads Skövde.
Tid: 17.00.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Jörgen Frödelius, 0706-53 27 00, quis@telia.com
Sekreterare: Per Johansson, 0706-59 02 26, per.ulle@outlook.com

Uppdaterad: