Byggnads Väst

Stenungsund

Välkommen till medlemskretsen i Stenungsund/Tjörn/Orust.  

Möten 2019

Måndag 21 januari 17.30. 
Plats: Snusboa. 
Tema: Fackliga frågor inför avtalsrörelsen. Och Test av semla.

Måndag 19 augusti 17.30.
Plats: Lokal ovanför Snusboa, Stenungsund.
Vid frågor ring Tommy: 0708-672774.

Torsdag 11 november 17.30.
Plats: Lokal ovanför Snusboa, Stenungsund.
Vid frågor ring Tommy: 0708-672774.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Tommy Liljeqvist, 0708-67 27 74, tommyliljeqvist@live.se 
Sekreterare: Bo Halldin, 0762-26 27 11

Uppdaterad: