Byggnads Väst

Fotograf: Johanna Lundström

Hisingen

Välkommen till medlemskretsen Hisingen, Göteborg.

Möten 2021

 

Kontaktpersoner 

Ordförande: Patrik Johansson,  010- 601 13 91
patrik.j.johansson@byggnads.se
Sekreterare: Anders Karlsson 010-601 14 17
anders.karlsson@byggnads.se

Uppdaterad: