Byggnads Väst

Vara

Välkommen till medlemskretsen i Vara.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Jan-Erik Idsjö, 0706-97 97 30
Sekreterare: Jan-Erik Nilsbakken, 0730-32 74 55

Uppdaterad: