Byggnads Väst

Bengtsfors - Ed

Välkommen till medlemskretsen i Bengtsfors - Ed.

Möten 2021

Kontaktpersoner 

Ordförande: Glenn Jacobsson, 0705-51 03 15, nettan.mag@hotmail.com
Sekreterare: Willy Eliasson, 0706-81 80 39 

Uppdaterad: