Byggnads Väst

Bengtsfors - Ed

Välkommen till medlemskretsen i Bengtsfors - Ed.

Möten 2019 

Årsmöte: Torsdag 17 januari klockan 16.30.
Plats: Restaurang Tjuren, Ed.

Torsdag 11 april klockan 16.30.
Plats: Restaurang Tjuren, Ed.

Torsdag 12 september 16.30.
Plats: Restaurang Tjuren, Ed.

Torsdag 7 november 16.30.
Plats: Restaurang Tjuren, Ed.

Möten 2020

Torsdag 16 januari 16.30.
Plats: Restaurang Tjuren, Ed. Tema: Årsmöte.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Glenn Jacobsson, 0705-51 03 15, nettan.mag@hotmail.com
Sekreterare: Willy Eliasson, 0706-81 80 39 

Uppdaterad: