Byggnads Väst

Tranemo

Välkommen till medlemskretsen i Tranemo. 

Möten 2021

Välkommen till ett digitalt medlemsmöte den 12 augusti klockan 18.00.
Efter anmälan (senast 11 augusti) till tomas.fernfelt@byggnads.se får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan.

Kontaktperson 

Tomas Fernfelt
010-601 15 12
tomas.fernfelt@byggnads.se

Uppdaterad: