Byggnads Väst

Tranemo

Välkommen till medlemskretsen i Tranemo. 

Möten 2020

Onsdag 15 oktober 17.00.
Plats: Arbetarrörelsens Hus i Borås.

Kontaktperson 

Tomas Fernfelt
010-601 15 12
tomas.fernfelt@byggnads.se

Uppdaterad: