Byggnads Väst

Mark

Välkommen till medlemskretsen i Mark. 

Möten 2021

 

Kontaktperson 

Ordförande: Rikhard Pernklint 070-591 55 21 rikhard123@icloud.com
Sekreterare: Peter Hellberg: 010-601 14 10, peter.hellberg@byggnads.se

Uppdaterad: