Byggnads Väst

Mark

Välkommen till medlemskretsen i Mark. 

Möten 2021

Välkommen till ett digitalt medlemsmöte den 12 augusti klockan 18.00. Tema: Kongress och motioner.
Efter anmälan (senast 11 augusti) till peter.hellberg@byggnads.se får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan.

 

Kontaktperson 

Ordförande: Vakant.
Sekreterare: Peter Hellberg: 010-601 14 10, peter.hellberg@byggnads.se

Uppdaterad: