Byggnads Väst

Mark

Välkommen till medlemskretsen i Mark. 

Möten 2019

Tisdag 15 januari 18.00
Plats: Abf:s lokal på Industrigatan 14a Skene (Bredvid Markbladets tryckeri).

Onsdag 15 maj 18.00.
Plats: ABFs lokal på Industrigatan 14 A, Skene, Bredvid Markbladets tryckeri.

Tisdag 8 oktober 18.00.
Plats: Abf:s lokal på Industrigatan 14a Skene (Bredvid Markbladets tryckeri).

Torsdag 5 december 18.00
Plats: ABFs lokal på Industrigatan 14 A, Skene, Bredvid Markbladets tryckeri.

Kontaktperson 

Ordförande: Rikhard Pernklint 070-591 55 21 rikhard123@icloud.com
Sekreterare: Peter Hellberg: 010-601 14 10, peter.hellberg@byggnads.se

Uppdaterad: