Mark

Kretsen är vilande. Alla medlemmar i Mark hänvisas till Sjuhärdskretsens möten (se nedan).

Den 21 maj går Målarna in i Byggnads och vi öppnar upp för att Målarna har aktiva kretsar på flera ställen. Då kan flera av Byggnads Västs vilande kretsar förhoppningsvis startas upp igen.

Här hittar du Sjuhäradskretsen

 

Uppdaterad: