Mark

Välkommen till medlemskretsen i Mark. 

Möten 2022

Torsdag den 20 januari. Välkommen på medlemsmöte.
Tid: 18.00.
Tema: Årsmöte och nomineringar.
Plats: Digitalt medlemsmöte. Anmälan sker till peter.hellberg@byggnads.se senast den 19 januari så får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan.

Torsdag den 13 oktober. Välkommen till medlemsmöte.
Tid: 18.00.
Plats: Uppdateras.

 

Kontaktperson 

Ordförande: Vakant.
Sekreterare: Peter Hellberg: 010-601 14 10, peter.hellberg@byggnads.se

Uppdaterad: