Mark

Alla i Markkretsen hänvisas till Sjuhärdskretsens möten (se nedan).

Här hittar du Sjuhäradskretsen

Kontaktperson 

Ordförande: Vakant.
Sekreterare: Peter Hellberg: 010-601 14 10, peter.hellberg@byggnads.se

Uppdaterad: