Byggnads Väst

Skaraborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Skaraborg.

Möten 2019

Torsdag 15 augusti klockan 17:30.
Plats: Skara stadshotell.

Tisdag den 29 oktober 17.00 (Obs! Nytt datum).
Plats: Axevalla travbana.
Tema: Omorganisering av kretsarna. Det handlar om geografi och om vi ska ha två delar Östra och västra Skaraborg så att fler medlemmar får närmare till möten. Dessutom diskuterar vi avtal.

Möten 2020

Årsmöte: Torsdag 23 januari 17.30.
Plats: Byggnads kontor i Skövde
Torggatan18
541 30 SKÖVDE.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Olof Gustafsson, 070-269 70 52
olof.gustafsson.ffv@byggnads.se
Sekreterare: Thomas Björn, 010-601 15 05, 
thomas.bjorn@byggnads.se

Uppdaterad: