Byggnads Väst

Skaraborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Skaraborg.

Möten 2022

 

Kontaktpersoner 

Ordförande: Olof Gustafsson, 070-269 70 52
olof.gustafsson.ffv@byggnads.se
Sekreterare: Thomas Björn, 010-601 15 05, 
thomas.bjorn@byggnads.se

Uppdaterad: