Byggnads Väst

Skaraborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Skaraborg.

Möten 2019

Torsdag 15 augusti klockan 17:30.
Plats: Skara stadshotell.

Torsdag 17 oktober 17.30.
Plats: Skara stadshotell.
Tema: Höstmöte.

Möten 2020

Årsmöte: Torsdag 23 januari 17.30.
Plats: Skara stadshotell.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Olof Gustafsson, 070-269 70 52
olle.talibanen.gustavsson@gmail.com
Sekreterare: Thomas Björn, 010-601 15 05, 
thomas.bjorn@byggnads.se

Uppdaterad: