Byggnads Väst

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Lorenzo Santamans, ordförande Göteborgskretsen.

Fotograf: Peter Gustafsson

Möten 2021

Onsdag 1 september, 17.30.
Plats: Digitalt.
Tid: 17.30
Tema: Hantering av kongressmotioner.
Plats: Byggnads Västs nya regionkontor på Solhusgatan 13 i Göteborg, våning 6.

Måndag 18 oktober.
Plats: Digitalt.
Tid: 17.30
Krets Göteborg bjuder in till medlemsmöte. Efter anmälan till lorenzo.santamans.ffv@byggnads.se (senast den 15 oktober) får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan.

Onsdag 1 december.
Plats: Digitalt.
Tid: 17.30
Krets Göteborg bjuder in till medlemsmöte. Efter anmälan till lorenzo.santamans.ffv@byggnads.se (senast den 29 november) får du info om hur du ansluter till mötet. Ange ditt namn och telefonnummer i anmälan.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Lorenzo Santamans, 0736-50 35 33. lorenzo.santamans@gmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund, 073-401 63 15.
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: