Byggnads Väst

Fotograf: Johanna Lundström

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Patrik Torneus.

Fotograf: Peter Gustafsson

Kom och påverka din egen framtid

Nästa möte i Göteborgskretsen är ett nomineringsmöte. Vi nominerar medlemmar som kan sitta som ledamöter i Fonus, Riksbyggen, ABF, Folkets hus-föreningarna, LO-distriktet i Västsverige, LO-facken och Föreningsarkivet.
Du har till exempel chansen att sitta med i Riksbyggens styrelse eller gå deras stämma. Även till LO-distriktets stämma har vi en plats.
I övriga fall handlar det om att vara ombud på årsmöten.
Kom på kretsmötet och anmäl ditt intresse och rösta fram andra som du tycker kan representera Byggnads på ett bra sätt.

Onsdag 16 oktober klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.
Tema: Höstmöte.

Tisdag 3 december klockan 17.00, fika från klockan 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån. 4.

Möten 2020

Onsdag 22 januari klockan 17.00, fika från 16.30.
Plats: Olof Palmes plats 1, vån 4.
Tema: Årsmöte.

Kontaktpersoner 

Ordförande: Patrik Torneus 073 525 49 03
patrik_karlsson90@hotmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund 073-401 63 15
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: