Bild från kretsmöte

Bild från kretsmöte.

Göteborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Göteborg. 

Lorenzo Santamans, ordförande Göteborgskretsen.

Fotograf: Peter Gustafsson

Möten 2022

Onsdag den 24 augusti (Uppdateras med exakt besked), 17.00 med fika från 16.30.
Plats: Byggnads Västs regionkontor på Solhusgatan 13 i Göteborg, våning 6.

Onsdag den 5 oktober, 17.00 med fika från 16.30.
Plats: Byggnads Västs regionkontor på Solhusgatan 13 i Göteborg, lokal Donsö på våning 6.
Tema: Nomineringsmöte.

Onsdag den 30 november, 17.00 med fika från 16.30. 
Plats: Byggnads Västs regionkontor på Solhusgatan 13 i Göteborg, lokal Donsö på våning 6.
Tema: Inför regionfullmäktigemötet.

(Uppdateras med exakt besked)

Möten 2023

Onsdag den 25 januari, 17.30 med fika från 17.00.
Plats: Byggnads Västs regionkontor på Solhusgatan 13 i Göteborg, lokal Donsö på våning 6.
Tema: Årsmöte. 

Kontaktpersoner 

Ordförande: Lorenzo Santamans, 0736-50 35 33. lorenzo.santamans@gmail.com

Sekreterare: Peter Wiklund, 073-401 63 15.
peter.wiklund@hotmail.com

Uppdaterad: