Skaraborg

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Skaraborg.

Möten 2022

Torsdag 6 oktober, 18.00.
Plats: Skara. Vi uppdaterar här med vilken padelhall vi är i.
Tema: Skaraborgskampen. Vi kör en padelturnering mellan östra och västra Skaraborg. Vi hoppas att nye ordförande Patrik Jerksten kommer på besök. 

Möten 2023

Tisdag 17 januari.
Tema: Årsmöte, (plats och tid kommer senare).

Kontaktpersoner 

Ordförande: Olof Gustafsson, 070-269 70 52
olof.gustafsson.ffv@byggnads.se
Sekreterare: Thomas Björn, 010-601 15 05, 
thomas.bjorn@byggnads.se

Uppdaterad: