Permission

Permission är en kort ledighet med lön under en eller max två dagar. Vanliga anledningar till permission är hastigt sjukdomsfall i familjen, begravning, läkar- och tandläkarbesök, eget bröllop eller egen 50-årsdag. 

Permission gäller bara för dig som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal. Du söker permission hos din chef. Du kan bli beviljad permission i följande fall:

  • eget bröllop
  • egen 50-årsdag
  • förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall
  • besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare
  • nära anhörigs dödsfall
  • nära anhörigs begravning
  • plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig och för barn som inte bor hemma, som arbetstagaren betalar underhåll för. Du som har rätt till tillfällig föräldrapenning ska istället använda den.

Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.

Vill du veta mer om hur det fungerar med permission?

Du kan läsa mer ingående om vad som gäller vid permission i ditt kollektivavtal. Har det blivit en tvist om din permission som du inte kan lösa med arbetsgivaren? Ta i första hand kontakt med din fackliga ombudsman på din arbetsplats. Finns det ingen facklig ombudsman ska du kontakta din region eller Byggnads nu!

Uppdaterad: