Permission

Permission är en kort ledighet med lön under en eller max två dagar. Vanliga anledningar till permission är hastigt sjukdomsfall i familjen, begravning, läkar- och tandläkarbesök, eget bröllop eller egen 50-årsdag. 

Permission gäller bara för dig som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal. Du söker permission hos din chef. Du kan bli beviljad permission i följande fall:

  • eget bröllop
  • egen 50-årsdag
  • förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall
  • besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare
  • nära anhörigs dödsfall
  • nära anhörigs begravning
  • plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig.

Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.

Vill du veta mer om hur det fungerar med permission?

Du kan läsa mer ingående om vad som gäller vid permission i ditt kollektivavtal. Har det blivit en tvist om din permission som du inte kan lösa med arbetsgivaren? Ta i första hand kontakt med din fackliga ombudsman på din arbetsplats. Finns det ingen facklig ombudsman ska du kontakta din region eller Byggnads nu!

Uppdaterad: