Lagar och regler vid uppsägning

Om du blir uppsagd finns det lagar och regler som din arbetsgivare måste hålla sig till. Dessa regleras av ditt kollektivavtal och av Reglerna om anställningsskydd (LAS). 

Arbetsgivaren måste kontakta facket

Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen för en förhandling. Denna kontaktar i sin tur dig för att företräda dig i förhandlingar och få klarhet i orsakerna till uppsägningen. Det gäller även om det saknas ett kollektivavtal mellan din arbetsgivare och Byggnads.

Uppsägningen måste vara sakligt grundad

För att bli uppsagd måste din arbetsgivare ha ”saklig grund” för att säga upp dig. ”Saklig grund” kan vara arbetsbrist men det kan också vara av personliga själ om din arbetsgivare anser att du misskött dig. Dessa händelser får inte vara äldre än två månader. Om du är tvungen att sluta på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att underlätta för dig att hitta en ny anställning.

Om din arbetsgivare säger upp dig på grund av personliga skäl måste denne underätta dig minst två veckor i förväg. Arbetsgivaren måste också kontakta din lokala fackliga organisation. Du har då tillsammans med facket rätt att begära överläggning med din arbetsgivare om orsaken till varslet. Överläggningen måste begäras inom en vecka. Arbetsgivaren får inte säga upp dig förrän överläggningen är avslutad.

Uppsägningen måste vara skriftlig

Uppsägningen måste alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen. Om en arbetsgivare säger upp dig muntligt ska du alltid begära att få uppsägningen skriftligt.

Minst en månads uppsägningstid

Uppsägningstiden gäller från den dag uppsägningen träder i kraft. Uppsägningstiden är minst en månad, men kan vara längre om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Om du inte har kollektivavtal och har varit anställd i minst två år hos samma arbetsgivare får du längre uppsägningstid enligt LAS. Läs mer om uppsägningstider.

Regler vid arbetsbrist

Turordning

Huvudreglen för turordning vid arbetsbrist är att den som sist blev anställd är den som blir uppsagd först, och om två personer blivit anställda samtidigt är det den som är yngst som blir uppsagd först. Men även om du har lång anställningstid kan du bli uppsagd om du saknar tillräcklig med kvalifikationer för den tjänst som återstår.

Företrädesrätt

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan ha du företrädesrätt till en återanställning. Kraven för att bli återanställd är att:

  • Du måste ha varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren. 
  • Du måste göra anspråk på företrädesrätten för att den ska gälla - då kan inte arbetsgivaren anställa någon annan utan att först erbjuda dig tjänsten.
  • Du måste ha kvalifikationer för arbetsuppgifterna.

Företrädesrätten gäller under din uppsägningstid och inom nio månader efter att din anställning upphört.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om regler och riktlinjer för uppsägning i ditt kollektivavtal. Du kan även läsa mer i Lagen om anställningsskydd.

Har du blivit uppsagd eller är orolig för att bli uppsagd?

Som medlem kan du få stöd och råd! Kontakta den fackligt förtroendevalda på din arbetsplats. Finns det ingen fackligt förtroendevald på din arbetsplats ska du kontakta din region.

Uppdaterad: