Uppsägningstid

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är uppsägningstiden minst en månad, oavsett om du blir uppsagd eller om du säger upp dig själv. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats kan uppsägningstiden vara länge.

Uppsägningstiden räknas från den dag du får ett skriftligt uppsägningsbesked. En provanställning kan avbrytas med ett besked två veckor i förväg, men om det finns ett kollektivavtal brukar uppsägningstiden vara längre även för provanställningar. Kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv eller när du blir uppsagd.

Om du säger upp dig

När du själv säger upp dig så har du en månads uppsägningstid enligt LAS. Det kan du kolla upp i ditt kollektivavtal. Precis som att arbetsgivaren ska hålla sig till bestämmelser som gäller vid en uppsägning är det viktigt att du gör samma sak. Att strunta i uppsägningtiden kan göra att din arbetsgivare innehåller din lön eller ger dig dåliga referenser.

Även om du har en visstidsanställning gäller uppsägningstid på en månad. Detta bör framgå av ditt anställningsavtal. Här gäller även muntliga överenskommelser, men de kan vara svåra att bevisa.

Om du har en provanställning kan du avsluta den samma dag.

Om du blir uppsagd av arbetgivaren

Om du är provanställd måste din arbetgivare underätta dig minst två veckor innan. Detta finns reglerat i ditt kollektivavtal och Lagen om anställningsskydd. 

Om du är tillsvidareanställd beror uppsägningstiden på hur lång tid du varit anställd i företaget. Ju längre tid du varit anställd, desto längre är uppsägningstiden. När det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan du på grund av ålder och anställningstid ha ännu längre uppsägningstid. Det kan du kolla upp i ditt kollektivavtal. 

Sammanlagd anställningstid Uppsägningstid
Mindre än 2 år 1 månad
Minst 2 år men kortare än 4 år 2 månader
Minst 4 år men kortare än 6 år 3 månader
Minst 6 år men kortare än 8 år 4 månader
Minst 8 år men kortare än 10 år 5 månader
10 år eller mer 6 månader

Har du frågor om uppsägningstider?

Prata med den fackligt förtroendevalda om du har frågor om din uppsägningstid. Finns det ingen fackligt förtroendevald på din arbetsplats kan du kontakta Byggnads Nu!

Uppdaterad: