Föräldraledighet

Här har vi samlat nyttig information till dig som ska bli eller är förälder. Som föräldraledig ska du fortfarande ha samma lön och villkor som dina arbetskamrater. Det är förbjudet för arbetsgivaren att missgynna anställda som är föräldralediga.

Du måste anmäla föräldraledighet två månader innan

Som arbetstagare har du enligt lag ingen skyldighet att berätta att du är gravid eller planerar att skaffa barn förrän du själv vill det. De flesta väljer att berätta när det börjar synas, men enligt föräldraledighetslagen måste du anmäla till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig minst två månader innan ledighetens början. Du ska även berätta hur hur lång tid du planerar att vara föräldraledig. Det för att din arbetsgivare ska hinna planera och ta in en vikarie under tiden du ska vara ledig.

Du har rätt till att vara föräldraledig

Som förälder har du rätt att vara helt föräldralediga tills att barnet är 1,5 år gammalt. Det finns reglerat i föräldraledighetslagen och gäller oavsett om du väljer att ta ut föräldrapenning eller inte. Efter barnet fyllt 1,5 år har du fortfarande rätt till att vara ledig i samband med att du tar ut föräldrapenningen som du har kvar och tillfällig föräldrapenning för att ta hand om sjukt barn. Du har även rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent av normal arbetstid tills barnet fyllt 8 år eller avslutat det första skolåret.

Du har rätt till samma lön som dina arbetskamrater

När du är föräldraledig ska du behandlas på samma sätt som dina arbetskamrater även om du inte är på jobbet under en tid. I föräldraledighetslagen finns det reglerat att föräldraledighet inte får leda till sämre löneutveckling eller på annat vis sämre arbetsvillkor än vad den föräldralediga personen hade före föräldraledigheten. Det innebär till exempel att du ska vara med i lönerevisioner och ha lönesamtal även när du är föräldraledig.

Tänk på att arbetstidsförkortningen påverkas av att vara föräldraledig (liksom i andra fall där man inte tjänstgör heltid). Det antal timmar du kan ta ut i arbetstidsförkortning står i proportion till vilken tid du arbetat.

Förmåner för dig som har kollektivavtal

När du arbetar betalar din arbetsgivare in en viss procent av din årsinkomst till din pension. När du, som jobbar på en arbetsplats med kollektivatal, är föräldraledig finns det en särskild försäkring som kallas premiebefrielseförsäkring som betalar för din avtalspension under tiden du är föräldraledig. Du måste göra en särskild anmälan till AFA Försäkring för att avtalspensionen ska betalas.

Dessutom har du som jobbar under kollektivavtal rätt till föräldrapenningtillägg – en ersättning som ger dig ett bra tillskott, förutom den ersättning du får från Försäkringskassan.

Vill du veta mer om hur det fungerar med föräldraledighet?

Du kan läsa mer om föräldraledighet hos Försäkringskassan.

Har det blivit en tvist om din föräldraledighet som du inte kan lösa med arbetsgivaren? Ta i första hand kontakt med din fackliga ombudsman på din arbetsplats. Finns det ingen facklig ombudsman ska du kontakta din region eller Byggnads nu!

Har du fått förändrad inkomst?

Visste du att du kan få reducerad medlemsavgift när du är föräldraledig, får graviditetspenning eller är sjukskriven?

Uppdaterad: