Riskbedömning

Riskbedömning räddar liv – ditt liv!

Kort checklista för en säker arbetsmiljö

  • Gå igenom arbetsmiljöplanen innan du börjar arbeta.
  • Följ alltid instruktionerna i arbetsmiljöplanen.
  • Informera din arbetsgivare eller ditt skyddsombud om du upptäcker en risk.
  • Använd alltid skyddsutrustning där det krävs.
Uppdaterad: