Byggnadsarbetare och förälder

Att bli förälder är en stor händelse i livet. Det är också en stor omställning. Som medlem kan du alltid få råd och stöd av Byggnads. Du har också försäkringar som ger extra pengar genom kollektivavtalet.

Familjeliv och jobb: så får du bättre balans och stöd som förälder i arbetslivet

Barn i familjen betyder ofta ett pusslande mellan familj och jobb. Föräldraledigheten påverkar också familjeekonomin. Kanske behöver du även gå ner i arbetstid under småbarnsåren. Men med planering och koll på lagar och avtal får du bättre förutsättningar för att få ihop jobb och familjeliv.

Som medlem i Byggnads kan du alltid få råd och stöd, för att få ut mesta möjliga under denna viktiga tid i livet.

Flexibla arbetstider

Dina rättigheter kopplat till jobb och föräldraskap regleras i föräldraledighetslagen, socialförsäkringsbalken och diskrimineringslagen. Arbetsgivaren ska underlätta så att ditt jobb går att förena med att ha barn. Hen ska också anpassa arbetet om det behövs. Exempelvis genom att i största möjliga mån tillmötesgå dina behov av flexibla arbetstider.

Föräldraledighet

Du har också rätt att ta ut föräldraledighet och vabb utan protester från arbetsgivaren. Ledigheten är inte något som behöver beviljas. Däremot måste du anmäla föräldraledigheten senast två månader innan.

Föräldrapenning

Du har rätt att tillfälligt gå ner i arbetstid. Om du har föräldrapenning kan du gå ner till 25 procents arbetstid fram till att ditt barn är åtta år. Utan föräldrapenning kan du gå ner till 75 procents arbetstid. Du har rätt att återgå till din tjänst på 100 procent när du önskar.

Du ska inte missgynnas för att du är föräldraledig, exempelvis med sämre löneutveckling. Du har även rätt till ett likvärdigt arbete när du kommer tillbaka från din föräldraledighet.

Medlemskapet ger mer till dig som förälder

  • Familjeliv och jobb i byggbranschen (3,04 MB)

    Att bli förälder är en stor händelse i livet. Läs vad som gäller så att du får ut mesta möjliga under denna viktiga tid i livet. I broschyren hittar du vad du har rätt till enligt lag och kollektivavtal.

Uppdaterad: