Sexuella trakasserier

Alla medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö utan risk för sexuella trakasserier. Som skyddsombud kan du vara ett viktigt stöd vid misstänkta sexuella trakasserier mot anställd - och inhyrd personal. 

Hos Prevent finns tips och verktyg för dig som skyddsombud, som hjälper dig förebygga sexuella trakasserier på din arbetsplats. Materialet har tagits fram i samarbete med Byggnads, IF Metall, Handels, Transport och Almega Kompetensföretagen.

Statistik, checklistor och vad som gäller

prevent.se - På Prevents webb hittar du mer info, checklistor och vilka regler som gäller.

Trakasseribarometern - För att förebygga trakasserier är det viktigt  att förstå graden av utsatthet. Till exempel vem som blir utsatt, av vem, i vilket sammanhang, grad av tystnadskultur. Byggnads och andra fackförbund och arbetsgivareorganisationer tagit fram Trakasseribarometern i samarbete med Kantar Sifo om sexuella trakasserier på arbetsmarknaden.

Uppdaterad: