Avtalspension: SAF-LO

Du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal har en tjänstepensionsförsäkring: Avtalspension SAF/LO. Den förstärker den allmänna pensionen, vilket kan ge dig ekonomiska möjligheter att sätta lite guldkant på tillvaron när du går i pension.

Om din arbetsplats har kollektivavtal betalar din arbetsgivare in en pensionspremie till din avtalspension. Den förstärker din allmänna pension. För 2012 är årspremien 4,5% av din årslön och du börjar tjäna in din pension när du fyller 25 år. Pensionsåldern är flexibel från 55 – 70 år. 

Du väljer själv sparform och förvaltare

Pensionskapitalet styr du själv över eftersom du väljer hur du vill att dina pensionspremier ska förvaltas. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring, och om du vill ha familjeskydd eller återbetalningsskydd.

Premiebefrielseförsäkring

I pensionsavtalet ingår en premiebefrielseförsäkring vilket innebär att din premie betalas in även under perioder du inte arbetar eller har annan ersättning än lön, t.ex. när du är långtidssjukskriven eller föräldraledig. Premiebefrielseförsäkringen betalar istället för arbetsgivaren i följande fall:

  • Lagstadgad föräldraledighet (för närvarande 13 månader) 
  • Vid sjukskrivning mer än 14 dagar
  • Vid graviditetspenning (nytt från 2012)

Anmäl premiebefrielse

Du som har föräldrapenning eller graviditetspenning kan använda länkarna nedan för att gör din anmälan om premiebefrielse till AFA Försäkring. 

Anmäl premiebefrielse vid föräldrapenning/graviditetspenning

Du som är sjukskriven ska istället göra en sjukanmälan eller anmälan om arbetsskada till AFA Försäkring.

Läs mer om premiebefrielse vid sjukdom/arbetsskada på AFA Försäkring.

Vill du veta mer?

Har du frågor om avtalsförsäkringar?

Prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta din region för mer information.

Uppdaterad: