Arbetsskadeförsäkringen TFA

Om du skadas på, till eller från jobbet kan du få ersättning från kollektivavtalets arbetsskadeförsäkring, TFA. Ersättningen från TFA varierar beroende på hur allvarliga dina skador är och hur länge du är sjukskriven.

För att ha rätt till TFA måste din arbetsplats ha kollektivavtal. Du kan ha rätt till att få ersättning från TFA även om du inte får ersättning från Försäkringskassan. Du kan få ersättning för inkomstförlust, kostnader som läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik, sveda och värk samt bestående skador. 

TFA gäller vid:

  • olycksfall på jobbet
  • olycksfall på uppdrag av arbetsgivaren eller din fackliga organisations räkning
  • olycksfall på väg till eller från jobbet (ej ”färdolycksfall” som täcks av trafikskadelagen)
  • arbetsrelaterad sjukdom som är orsakad av jobbet och har varat i mer än 180 dagar.

Anmäl arbetsskada

Ersättningen för TFA betalas ut av AFA Försäkring. Din arbetgivare måste kunna intyga din anställning och du och din arbetsgivare gör tillsammans anmälan om arbetsskada både till Försäkringskassan och AFA Försäkring.

Anmäl din arbetsskada till AFA Försäkring

Fullständiga försäkringsvillkor

Informationen här ger endast huvuddragen i försäkringarna. Vid ett försäkringsfall är det de fullständiga villkoren som gäller. Du kan ladda ner de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar i högerkolumnen på den här sidan.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om:

Har du frågor om avtalsförsäkringar?

Prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta din region för mer information.

Uppdaterad: